„V souvislostí s připravovaným zákazem skládkování směsného komunálního odpadu a odpadu recyklovatelného a využitelného lze předpokládat, že náklady na odstranění odpadů budou stoupat. Proto se snažíme hledat cesty, které by zajistily, že zavedení nového zákona o odpadech nebude mít na naše peněženky tak výrazný vliv,“ vysvětluje místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Z bílé samolepky s QR kódem, který je tvořen charakteristickou čtvercovou mřížkou, která bude nalepená jen na popelnici na netříděný odpad z domácností tak půjde vyčíst objem nádoby, její umístění, naplněnost, hmotnost odpadu, počty vývozů i nastavení svozových tras. „Informace z QR kódů poslouží ke stanovení opatření, která zajistí, že náklady na odpadové hospodářství i po zákonem daném zákazu skládkování výrazně neporostou,“ doplňuje mluvčí města Marie Machková.

Na starém hřišti v Bartošovicích se nechalo zvěčnit v roce 1990 B družstvo dorostenců TJ Vagonka Studénka. Zleva stojí: trenér Libor Žaloudek, Libor Škarka, Pavel Miškařík, Jiří Kubaň, Libor Grossmann, Petr Grossmann, Martin Palička, trenér Pavel Richter.
SERIÁL DENÍKU: Jak jsme žili na Novojičínsku - Studénka

Radnice má ambice zastavit růst nákladů na odpadové hospodářství a směsný odpad důsledněji třídit. QR kódy úředníkům umožní sledovat množství vyprodukovaného komunálního odpadu a nádob, do kterých je ukládán. „Při označování nádob také kontrolujeme počty popelnic u jednotlivých nemovitostí. Podle pravidel schválených radou města připadne jedna popelnice o objemu 110 litrů na 5 osob trvale přihlášených na dané adrese. Kontejner o objemu 1 100 litrů je určen pro 23 až 46 lidí. Výjimku lze udělit jen v ojedinělých případech,“ připomněla Marta Kiššová z odboru životního prostředí.

Nový Jičín vynaložil v loňském roce na odpadové hospodářství více než 24 milionů korun. „Je to vysoká částka, která ale občanům umožňuje kromě běžného vyvážení odpadků i řadu nadstandardních služeb. Máme dva separační dvory, kontejnery na bioodpad, papír, plasty, sklo, textil s obuví a hračkami i kovy. V místních částech je zaveden pytlový sběr plastů a mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané si u technických služeb mohou objednat velkoobjemový kontejner za mimořádně příznivou cenu, přičemž rozdíl proti skutečným nákladům hradí město. Rozdáváme tašky na tříděný odpad, v několika vlnách jsme v minulosti poskytovali do domácností kompostéry,“ doplnila vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková.

K TÉMATU

Co když nemám QR kód?
Každý občan by si měl na konci května zkontrolovat, zda byl na jeho nádobu na odpad nalepen QR kód, neboť pouze označené popelnice budou vyváženy. V případě nesrovnalostí nebo dalších dotazů je potřeba kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí, a to buď osobně na radnici v kanceláři číslo 306, telefonicky na čísle 556 768 365 nebo e-mailem: mkissova@novyjicin-town.cz.