Co se momentálně děje ve Veřovicích?
Momentálně uvádíme a spouštíme do zkušebního provozu nově vybudovanou kanalizaci a ČOV obce Veřovice. Na přelomu března a dubna 2021 byly započaty stavební práce na výstavbě chodníkového tělesa podél hlavní komunikace. Práce jsou včetně účelového odvodnění. Rovněž v současné době probíhají opravy místních komunikací v obci po dokončení stavby „Kanalizace a ČOV obce Veřovice".

Z čeho máte radost?
Největší radost mám, že se nám podařilo po mnoha letech zahájit akci „Chodníkové těleso Veřovice, podél hlavní komunikace č. II/480 a II/483, včetně účelového odvodnění, a to z důvodu bezpečnosti občanů v dolní části obce Veřovice. A hlavně mám radost z toho, že jsme byli úspěšní v získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši zhruba 13 milionů korun.

Je něco, co byste ve Veřovicích rád změnil?
Rád bych změnil jednu z nejdůležitějších oblastí - zdravotní péči v obci Veřovice. A to v zajištění zubní ordinace a také dětského lékaře pro děti, mládež a dorost. O zajištění této zdravotní péče v obci se snažím nejméně dva roky.

Které místo v obci máte nejraději, kam byste někoho pozval?
Každé místo v obci mám moc rád. A pevně věřím v to, že spoluobčané mají stejný názor, že jsou hrdí na svou obec, ve které žijí a v níž tráví svůj drahocenný čas.

Je nějaké místo, kam nerad chodíte?
Ve Veřovicích chodím všude rád. Nemám žádné místo kam nerad chodím, nebo kde se nerad pohybuji.