Novojičínská radnice ročně vynakládá statisíce korun na odchyt toulavých psů a právě v této kategorii zastupitelé rozhodli o navýšení poplatku. Kterých občanů se týká konkrétně vysvětlila místostarostka Nového Jičína Blanka Faluši.

„Jediná změna nastává pouze u držitelů psa s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Městského úřadu Nový Jičín. Tady se sazba zvyšuje z 300 na 1000 korun za psa. Původně byla výše poplatku za psa u lidí s trvalým bydlištěm na radnici shodná jako u občanů, kteří chovají psa v rodinném domě.

Nově je totožná jako u psů v bytovém domě,“ vysvětlila místostarostka.

Nový Jičín stále nemá vlastní psí útulek, s jeho zřízením počítá rozpočet na příští rok, a tak strážníci musí zatoulané hafany vozit do kopřivnického útulku. Roční účet je 280 tisíc korun. „Dalších 150 tisíc činí náklady na odklízení psích exkrementů,“ poznamenala Marie Machková, mluvčí radnice.

Aktuálně městský úřad v Novém Jičíně registruje 1847 majitelů psů, z toho přibližně 50 má uvedenou adresu trvalého bydliště na radnici. Poplatek za psy je i nadále splatný do 31. března daného roku. Částku tisíc korun a vyšší může držitel zvířete uhradit ve dvou stejných splátkách do 31. března a do 30. září.

Za psa chovaného v rodinném domě zaplatí občané 300 korun ročně, přičemž senioři hradí jen poloviční sumu. V bytovém domě je sazba 1000 korun, senioři platí 200 korun.

Podstatně větší přínos do městské kasy putuje z poplatků za odpady, které má povinnosti uhradit přesně 23 755 lidí a jsou splatné do 30. června.

„Zastupitelé odhlasovali, že za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se bude platit už šestým rokem 552 korun za osobu a rok,“ potvrdila Marie Machková a dodala, že výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mimo jiné vychází z nákladů obce na uvedenou činnost v předešlém roce.

„Nový Jičín v roce 2016 vynaložil na odpadové hospodářství více než 19 milionů korun. Na jednoho občana tak vychází částka 800 korun. Rozdíl pokrývá město ze svého rozpočtu,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.