Na Novojičínsku je devět kandidátů

V současné době působí jako senátor za obvod číslo 67 Milan Bureš, ředitel základní školy v Kopřivnici, jehož nominovala ODS. Proti němu se postaví jeho předchůdce Jaroslav Šula, ředitel Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm, jehož nominovala KDU-ČSL.

Již před šesti lety se ucházelo post senátorky také Sylva Kováčiková, současná starostka města Bílovec. Ta zkoušela štěstí za SNK – Evropské demokraty, letos kandiduje za Věci veřejné. Další kandidáti jsou z pohledu senátních voleb nováčky. Za ČSSD se pokusí uspět Zdeněk Besta, starosta Zbyslavic. V minulých volbách sociální demokraté vyslali do boje Františka Kačenku. KSČM zkoušelo štěstí s Karlem Vymětalem, po šesti letech se pokusí uspět Karel Kuboš, krajský stranický předseda.

V minulých senátních volbách byli dva kandidáti uvádění jako nezávislí, Bohuslav Chwajol kandidoval za sdružení se stejným názvem a Jiřího Schwarze nominovalo sdružení nezávislých kandidátů. Osmičku kandidátů minule doplnil Roman Jelínek za Stranu práce.

Letos jsou nováčci, ať už bráno jako jednotlivci, či strany, za něž kandidují, čtyři. Miroslav Kobsa, primář dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, kandiduje za TOP 09, Zdeněk Krajčír, místostarosta Kopřivnice, se proti němu i ostatním postaví za Stranu práv občanů – Zemanovci. Seskupení Naše Beskydy nominovalo na senátora Drahomíra Strnadla, předsedu Matice radhošťské, a za Suverenitu – blok Jany Bobošíkové, stranu zdravého rozumu se na kandidátce objevil Antonín Hrabánek, stranický poradce.

Všichni zmínění kandidáti do letošních senátních voleb dostali osm stejných otázek s žádostí, aby na ně stručně odpověděli v rozsahu dvou řádků, s tím, že redakce bude tolerovat případný řádek navíc. Jak se úkolu zhostili a jak odpověděli, nechť posoudí čtenáři.
Považujeme za nutné sdělit, že některé odpovědi byly tak dlouhé, že musely být redakčne částečně zkráceny.

Jak to bylo v minulých volbách?

Z osmičky kandidátů se do II. kola senátních volebv roce 2004 dostali:

Milan Bureš (ODS) 23,59 procenta hlasů
Jaroslav Šula (KDU-ČSL) 18,28 %

Další v pořadí skončili:

Jiří Schwarz (NK) 16,93 %
Karel Vymětal (KSČM) 14,99 %
Sylva Kováčiková (SNK ED) 11,11 %
František Kačenka (ČSSD) 6,76 %
Roman Jelínek (SP) 4,67 %
Bohuslav Chwajol (NEZ) 3,64 %

Ve II. kole získal Bureš 52,54 procenta hlasů a Šula 47,45 procenta hlasů.

Volební účast v tomto kole byla 15,6 procenta, což byla sedmá nejnižší ze 26 obvodů, kde se II., kolo uskutečnilo. Účast v I. kole byla 29,13 procenta. Milan Bureš, dosavadní senátor.

Milan Bureš, 56 let, ODS

Proč kandidujete právě v obvodu Novojičínska?

Protože jsem místní rodák a jsem tu doma. Znám problémy zdejšího regionu a zdejší lidé znají mě.

Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?

Senátor musí být připraven prosadit zájmy regionu a vypořádat se s aktuálními problémy, které vyvstanou. Určitě chci prosadit novelu Horního zákona, která vylepší postavení měst a obcí vůči těžařským společnostem.

Jak často budete k dispozici svým voličům?

Tak jako nyní budu většinu času trávit ve volebním obvodě.

Připadají Vám kompetence Senátu dostatečné? Změnil byste je?

Nejsou dostatečné. Pro další existenci Senátu bude důležité, aby se kompetence Senátu a Sněmovny více vyrovnaly.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?

Jako kantor, že se ke mně hlásí absolventi školy. Jako ředitel, že naše škola není socialistický skanzen. Jako senátor a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu, že se tu nezačalo s těžbou.

Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?

V této chvíli je to strašák stávky, který může ovlivnit voliče do té míry, že se přestanou zajímat o kvality jednotlivých kandidátů.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sebe?

Pravicově smýšlejícího člověka, kterému vadí zadlužování na úkor našich dětí a vnoučat.

Jaké je motto, se kterým jdete do voleb?

Senátora ctí touha pomoci lidem, nikoliv touha po moci.

Antonín Hrabánek, 69 let, Suverenita, blok Jany Bobošíkové

Proč kandidujete právě v obvodu Novojičínska?

Od mládí mám osobní vztah k tomuto regionu, navíc ho dobře znám z doby své kariéry.

Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?

Ne-dolování v Beskydech, včetně výstavby jaderné elektrárny. Zrušení Senátu. Snížení nezaměstnanosti – velcí zaměstnavatelé v regionu mají nevyužité kapacity a jako manažer vím, jak zvýšit výrobu a počet zaměstnanců.

Jak často budete k dispozici svým voličům?

Chci se věnovat pozici senátora plně, proto 24 hodin denně.

Připadají Vám kompetence Senátu dostatečné? Změnil byste je?

Připadají mi zcela zbytečné, proto se chci zasadit o zrušení Senátu.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?

Dlouholeté velmi dobré vyrovnané hospodářské výsledky, včetně vynikající spolupráce se zahraničními obchodními partnery, spojené s členstvím v představenstvu vrcholového orgánu družstev.

Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?

Nechci se nikoho dotknout, neznám své protikandidáty, přičemž jistě každý, tak jako já, má své silné i slabší stránky.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sebe?

Moje odpověď navazuje na předešlou otázku.

Jaké je motto, se kterým jdete do voleb?

Volební motto: Zrušení Senátu.

Sylva Kováčiková, 52 let, Věci veřejné

Proč kandidujete právě v obvodu Novojičínska?

Narodila jsem se v Bílovci, celý soukromý a pracovní život trávím v okrese. Práce pro město Bílovec mě vybavila zkušenostmi a znalostmi ze správy věcí veřejných a získávání financí z cizích zdrojů. Hájím zájmy obcí a měst ve Výboru regionů EU. Myslím, že jsem vybavena pro prosazování zájmů lidí v Praze.

Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?

Chci podpořit tvorbu pracovních míst, podmínek pro uplatnění talentovaných lidí, návrat absolventů vysokých škol do regionu, zamezit rozdávání peněz zadarmo lidem, kteří se práci vyhýbají.

Jak často budete k dispozici svým voličům?

Tak jak jsem zvyklá – stále. A vždy tam, kde je to zapotřebí.

Připadají Vám kompetence Senátu dostatečné? Změnila byste je?

Domnívám se, že jsou dostatečné. Otázka je, jak jsou senátory využívány.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?

Opakovaně vyslovovanou důvěru občanů ve volbách.

Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?

Kandidáti do Senátu nejsou mí soupeři. Všem se nám jedná o snahu pracovat pro občany Novojičínska, a to nás spojuje.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohla sebe?

Osobnost, které bych důvěřovala.

Jaké je motto, se kterým jdete do voleb?

Jen slova nic nezmění!

Drahomír Strnadel, 69 let, Naše Beskydy

Proč kandidujete právě v obvodu Novojičínska?

Velmi dobře znám současné problémy regionu. Jsem léta starostou Trojanovic, jsem spoluzakladatelem Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu. Moje kořeny jsou tady a osud mého kraje mi není lhostejný.

Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?

Chci navrhnout například kvalitní zákon o ochraně zemědělské půdy, při reformě penzijního systému navrhnu zvýhodnit hasiče zásahových jednotek. Chci, aby bylo o mém volebním obvodu slyšet a propagovat ho.

Jak často budete k dispozici svým voličům?

Politika je služba lidem, a tak musí být dostupná, když ji občan potřebuje.

Připadají Vám kompetence Senátu dostatečné? Změnil byste je?

Kompetence Senátu jsou dostatečné, bohužel mnohdy nevyužité.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?

Dvakrát se podařilo zvrátit rozhodnutí báňského úřadu o povolení průzkumné ražby na Dole Frenštát. A záchranu kaple na Radhošti.

Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?

Nikoho, takto neuvažuji.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sebe?

Toho, kdo svoje morální kvality prokázal prací a svým dosavadním životem.

Jaké je motto, se kterým jdete do voleb?

Můžeš-li být někomu prospěšný, prospívej ochotně a rád. (J. A. Komenský)

Karel Kuboš, 62 let, KSČM

Proč kandidujete právě v obvodu Novojičínska?

Mám zde zázemí a dostal jsem důvěru a přislib podpory své strany. Znám z působení ve veřejné správě silné i slabé stránky regionu, jsem schopen podle možností napomáhat při jejich řešení.

Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?

Mým cílem je podílet se na navrácení volebního obvodu mezi hospodářsky se rozvíjející oblasti Moravskoslezského kraje.

Jak často budete k dispozici svým voličům?

Až na čas, který budu muset trávit v Senátu v Praze, budu k dispozici.

Připadají Vám kompetence Senátu dostatečné? Změnil byste je?

Z mého pohledu se Senát málo věnuje výkonným zákonodárným a politickým funkcím. Proto podpořím/navrhnu opatření, která tuto orientaci posílí.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?

Moje pracovní kariéra je spojena s politickou prací ve volených orgánech KSČM a veřejné správy v Kopřivnici, jsem předseda Moravskoslezské krajské rady a člen zastupitelstva kraje.

Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?

Kandidáty ODS a TOP 09. O hlasy voličů v prvním kole pak budu soupeřit zejména s kandidáty levicových politických stran ČSSD a SPO – Zemanovci.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sebe?

Některého z kandidátů levicových politických stran.

Jaké je motto, se kterým jdete do voleb?

Chci být Vašim senátorem na plný úvazek.

Zdeněk Krajčír, 53 let, SPO – Zemanovci

Proč kandidujete právě v obvodu Novojičínska?

Narodil jsem se zde, celý život tady žiji a pracuji a věřím, že tady ještě dlouho budu.

Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?

Rád bych, aby se snížila nezaměstnanost a lidé měli práci slušně zaplacenou.

Jak často budete k dispozici svým voličům?

Kontakt s lidmi by měl tvořit většinu práce senátora.

Připadají vám kompetence Senátu dostatečné? Změnil byste je?

Zatím bych změnil pouze jedno: aby u návrhu zákona, který se nelíbí například 90 procentům senátorů, nestačila Poslanecké sněmovně pouhá nadpoloviční většina k přehlasování Senátu, ale vyšší procento, protože 90procentní nesouhlas Senátu už něco signalizuje.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?

Měl jsem možnost pracovat na projektu průmyslové zóny v Kopřivnici . Dnes tam působí mnoho firem, které zaměstnávají tisíce lidí. Také jsem rád, že se mi podařilo vytvořit a rozjet vesnickou malotřídní školu v Mniší.

Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?

Nevím.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sebe?

Určitě bych přemýšlel o jiném levicovém kandidátovi.

Jaké je motto, se kterým jdete do voleb?

Takových dob, kdy člověk člověku nebyl vlkem, ještě nebylo!

Miroslav Kobsa, 56 let, TOP 09

Proč kandidujete právě v obvodu Novojičínska?

Jsem zde doma a záleží mi na zdravé budoucnosti našeho regionu.

Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?

Více příležitostí rozvoje menšího průmyslu a drobných živnostníků, navrácení kreditu řemeslům a rozvoj učňovského školství. Také mi jde o kvalitu života v regionu, dobrou funkci nemocničních zařízení a služeb seniorům.

Jak často budete k dispozici svým voličům?

Mým cílem je být k voličům otevřený a sdílný. To se netýká jen pondělků v senátorské kanceláři, ale častějšího setkávání a korespondence.

Připadají Vám kompetence Senátu dostatečné? Změnil byste je?

Senát je stabilnějším prvkem než Poslanecká sněmovna. Přesto bych jeho kompetence nerozšiřoval, pro jeho úkoly jsou ty nynější dostatečné.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?

Jednak je to každý zdravý pacient, jednak výsledky mé práce – primáře či ředitele Bílovecké nemocnice. Obojí je zároveň úspěchem týmovým.

Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?

Podle množství billboardů a plakátů bych za něj měl asi považovat kandidáta ODS. Z hlediska kvality práce a morálního kreditu je jím určitě někdo jiný.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sebe?

Nikdo mne svým programem blíže neoslovil… K volbám bych ale určitě šel.

Jaké je motto, se kterým jdete do voleb?

Dobře vykonáno je vždy lepší, než dobře řečeno.

Zdeněk Besta, 62 let, ČSSD

Proč kandidujete právě v obvodu Novojičínska?

Protože v okrese bydlím celý život, dobře ho znám a vím, co ho trápí.

Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?

Zejména chci pomoci při vytváření a udržení pracovních míst, ať už formou veřejně prospěšných prací, či podporou investic do rozvoje Novojičínska. Nesmím zapomenout na zemědělce, které drtí dovozy levných potravin, nespravedlivé dotace EU, nízké výkupní ceny i letošní špatné počasí.

Jak často budete k dispozici svým voličům?

Svým voličům chci být k dispozici prakticky denně.

Připadají Vám kompetence Senátu dostatečné? Změnil byste je?

Myslím, že v současné době jsou kompetence Senátu dostatečné, ale je jich třeba více využívat. Možná kdyby se vymyslela fungující pojistka naši křehké demokracie, byl bych ochoten zvednout ruku i pro jeho diskutované zrušení.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?

To, že jsem byl třikrát zvolen starostou a díky svým voličům jsem i jako poslanec pracoval deset měsíců ve sněmovně a jejím ústavněprávním výboru.

Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?

Mám problém se identifikovat s volebními programy ostatních kandidátů. Mám obavu, že si voliči opět naběhnou na populistické řeči nebo tváře.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sebe?

Asi bych musel volit podle toho, jak vypadá na plakátech a billboardech.

Jaké je motto, se kterým jdete do voleb?

Neproškrtejme se s touto vládou až do chudoby!

Jaroslav Šula, 62 let, KDU-ČSL

Proč kandidujete právě v obvodu Novojičínska?

Ani bych nechtěl kandidovat jinde. Zde jsem se narodil, žiji tady s rodinou a je nám tu dobře.

Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?

Chci připravovat zákony a jejich novely tak, aby si občané skutečně byli před zákonem rovni. Chci být nápomocen městům a obcím v investičních plánech i v jiných starostech v samosprávách. Také chci pomáhat řešit denní problémy občanů, přiblížit Novojičínsko Praze.

Jak často budete k dispozici svým voličům?

Otevřu v našem regionu opět dvě senátorské kanceláře.

Připadají Vám kompetence Senátu dostatečné? Změnil byste je?

Pro pojistku demokracie, jíž je Senát nazýván, jsou podle mě dostatečné.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?

Že se v Kopřivnici podařilo otevřít dvě nové školy, výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Novém Jičíně, získání dotace pro domov Hortenzie. V Senátu jsme v roce 1994 zabránili nákupu gripenů a ušetřili státu 60 miliard.

Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?

Voliči se však většinou nerozhodují pro kandidáta podle množství a velikosti jeho plakátů před volbami.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sebe?

Pokud mi voliči dají dostatek hlasů, nezklamu je.

Jaké je motto, se kterým jdete do voleb?

Zralá volba pro Novojičínsko – volte Šulu, volební lístek číslo 8.