V minulém roce se v Mankovicích a Suchdole nad Odrou uskutečnila veřejná setkání, která měla obyvatelům přiblížit záměr firmy Českomoravské štěrk. Ta má v úmyslu zahájit těžbu ložiska štěrkopísků poblíž přírodní památky Meandry Staré Odry.

V loňském roce došlo ke stanovení dobývacího prostoru Mankovice. „V současné době připravujeme podklady, včetně plnění požadavků vzniklých na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí – EIA, pro obdržení těžebního povolení,“ informoval za Českomoravský štěrk Martin Netoušek. Kdy přesně se ale začne s pracemi, zatím neví. „Předpokládám, že po legislativní stránce bude záměr připraven k realizaci v průběhu tohoto roku,“ dodal zároveň.

Těžit by se na těchto katastrech mělo patnáct let, a to celkem na asi 56 hektarech. „Mocnost štěrkopísků není příliš velká, asi do pěti metrů,“ zmínil se před rokem Netoušek. Poté, co stroje vytěží část lokality, přesunou se na další, přičemž vytěžená plocha se začne hned rekultivovat. Nakonec by podle projektu mělo vzniknout sedm oddělených vodních ploch. „Tento návrh se snaží respektovat nějakou historickou stopu na tomto území, protože dříve tady, v záplavové zóně, zemědělská činnost neprobíhala. Návrh tedy řeší vznik vodních ploch, popřípadě mokřadních společenstev. Myslím si, že to umožní vznik nových biotopů a navrátí tu krajinu do přírodě blízkého stavu oproti dnešním poměrům,“ vysvětlil již dříve zástupce Chráněné krajinné oblasti Poodří.

Než bude celá plocha rekultivována, čekají dotčené obce menší či větší komplikace. To by měly alespoň z části vyřešit takzvané kompenzace. „Jsme domluveni, že kompenzace budou buď ve formě materiální nebo finanční. O ničem konkrétním jsme však zatím nemluvili,“ nastínil starosta Suchdolu nad Odrou Richard Ehler. Jak budou vypadat případné kompenzace v Mankovicích, nechtěl tamní starosta Miroslav Švajda přiblížit. „To je mezi námi.“