Oficiální datum nemám. Mám jen informaci od Správy silnic, že pracují na tom, aby se začalo stavět co nejdříve, ale momentálně ještě není ukončeno stavební řízení. Takže zatím stavět nemohou. Objízdná trasa povede po komunikaci v délce asi dvou set metrů, která jen objede to samotné staveniště.

Trasa by měla vést po ulici Na Zahrádkách a v místě, kde je nyní lávka pro pěší, by měl být postaven provizorní most pro automobily, který bude po ukončení demontován a odvezen a znovu tam bude ta lávka. Problémy samozřejmě očekáváme, protože to bude objízdná trasa jen pro osobní vozidla, autobusy a vozidla IZS, takže nákladní auta nad sedm a půl tuny budou mít smůlu. To omezení je tady už teď a už se objevily i problémy. V úseku, kde je ten zákaz, jsou firmy, a ty s tím mají samozřejmě problém.