Historický objekt mlýna ve Zbyslavicích, místní části Vrchpolí, byl dlouhodobě rekonstruován a rozhodnutí investora připojit k němu, po zbourání novodobé již nefunkční přístavby se zachováním sklepa, doplňující obytnou stavbu, vzešlo z jeho potřeb, neotřelé krásy této lokality a již zmizelé historické stopy, kdy těsně u mlýna byla budova, ve které jeho majitelé vždy bydleli.

Stavba čtvrtstoletí, 12. listopadu 2019 v Ostravě. Sídlo společnosti Pospiech.
Stavba čtvrtstoletí: Svinovský lihovar se rozzářil

Moderní a půdorysem nezvyklá přízemní hvězdicová podoba obytného domu se sedlovými střechami svou velikostí neohrožuje dominantnost bílé válcové hmoty kamenného mlýna s opravenou, novou střechou, a svým kompaktním provedením v dřevěném štípaném šindeli se nenápadně odkazuje na dřevo jako základ již zmizelých staveb

Rekonstrukce unikátní stavby ve Zbyslavicích na Ostravsku probíhala v letech 2015 až 2018 a autorem projektu je architektonická kancelář PROJEKTSTUDIO EUCZ.

Popis stavby a její cesty do současné podoby
Původní větrný mlýn byl staticky a stavebně sanován (fasáda), poškozené prvky vyměněny nebo doplněny (stropy, krov) a v patrech zřízeny obytné prostory s novými schodišti. Nová přístavba je provedena jako zděná přízemní stavba na monolitických základech a patkách s použitím tvárnic ztraceného bednění. Stávající ponechaný suterén byl sanován a nově zastropen. Nosné konstrukce jsou kombinací zděného keramického zdiva s ŽB věnci s částečnou nosnou ocelovou rámovou konstrukcí doplněnou dřevěnými fošnovými stropy spřaženými s konstrukcí jednoduchého sedlového krovu. Střechu doplňují ploché nepochozí jednoplášťové střechy. Více na www.stavbactvrtstoleti.cz

DALŠÍ PROJEKTY Z NAŠEHO REGIONU:

Zastávka se stala perlou obce:

Svinovský lihovar se rozzářil:

Dostavba hlučínské radnice:

Golfový areál Ropice: