Co se momentálně děje v Mořkově?
V současné době děláme veškerou administraci k zahájení investičních akcí letošního roku. Největší investiční akcí je celková rekonstrukce tělocvičny v základní škole. Obdrželi jsme z Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 60 procent uznatelných nákladů. Tato akce nás vyjde celkem na 4,5 milionu korun. Dokončena by měla být v září 2021. Další větší akcí, kterou obec plánovala již od roku 2012, bude odvodnění ulice Polní a prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu v ulicích Polní a Nádražní. Touto akcí chceme podpořit výstavbu na pozemcích, které jsou již více než dvacet let pozemky stavebními. Poptávka po stavebních parcelách v Mořkově neustále roste a výstavbou inženýrských sítí napomůžeme k rozvoji obce.

Mořkov je obec plná ulic a uliček, každá z nich má nějaké jméno.
Najštef, Pastelník, Huštýn - i to je Mořkov. Pojďte se tam podívat na návštěvu

Z čeho máte radost?
Mám velkou radost z toho, že jsme vloni vybudovali nové vyhřívané dětské brouzdaliště na místním koupališti. Na jaře do jeho blízkosti umístíme herní prvky a založíme nový trávník. Již zhotovujeme rošty pro opalování. Věřím, že nám epidemiologická situace dovolí přivítat v letním areálu návštěvníky a že si rodiče s dětmi budou moci užít našich nových atrakcí. Jsem si jistá, že budou mile překvapeni, jak je u nás krásně.

Je něco, co byste v Mořkově ráda změnila?
Je toho mnoho, co bych chtěla změnit nebo zlepšit. Nejvíce si nyní přeji, abychom v příštím roce zahájili zvelebování centra obce, včetně realizace úprav okolí společenského domu, kde sídlí i obecní úřad. Mám v hlavě mimoto další nápady, které se časem jistě podaří realizovat. Ale o tom zase někdy příště.

Radnice. Ilustrační foto.
Obecní úřad v Mořkově se otevírá veřejnosti naplno

Které místo v Mořkově máte nejraději, kam byste někoho pozvala?
Těch míst je více, přesto zmíním jedno, a to obrázek Panny Marie na hřebeni Trojačky. Mořkovští Orli pořádají na toto místo tradiční výšlap, který připadá na třetí neděli v září. V tento den se zde setkáváme s občany ze Zašové, kteří k vrcholu putují zase z druhé strany kopce. Doporučuji však procházku k tomuto místu v kteroukoliv roční dobu, neboť při procházce se vám objeví krásné výhledy do okolí.

Je nějaké místo, kam nerada chodíte?
Nerada chodím podél železniční tratě. Bývá tam spousta hadů, ze kterých nemám dobrý pocit.