Když se město v roce 2009, po nedodržení povinností tehdejšího kupce, stalo opět majitelem bývalého kina Tatra, dlouho uvažovalo, co s budovou. Z plánu, že se bývalý biograf, nacházející se v Butovicích, jedné z místních částí města Studénky, přemění na kinokavárnu, postupně sešlo, a proto se nyní zastupitelé rozhodli, že problematický objekt zkusí znovu prodat.

Otázka, co s bývalým biografem, není ve Studénce žádnou novinkou. Problémy s tímto objektem zaměstnávají studénecké zastupitele již nějaký ten pátek. Vše začalo po ukončení provozu kina v roce 2006 z důvodu mizivého zájmu návštěvníků. Poté se objekt dostal do rukou prvního majitele, kde se ovšem dlouho nezdržel. Společnost 1. Studénecká, která kino měla za částku 1,2 milionu korun od města odkoupit, totiž nedodržela podmínky kupní smlouvy. A tak biograf v roce 2009 opět připadnul zpátky městu.

Město řešilo, jak s kinem naložit

Od té chvíle zastupitelé v čele se studéneckým starostou Ladislavem Honuskem řeší, jak s objektem dále naložit. Po úvahách zřídit ve městě kinokavárnu či využít dům na jiné kulturní účely, zajišťované městem nebo soukromým vlastníkem, se nyní zdá, že bývalému kinu svitla jiskřička naděje na záchranu. „Zveřejnili jsme záměr prodat budovu bývalého kina v Butovicích, protože se objevil zájemce, který by objekt chtěl od města odkoupit,“ informoval Honusek na zasedání ostatní zastupitele.

Osoba možného kupce, nabízená cena i budoucí využití objektu byly hlavními otázkami, které zastupitele zajímaly. „Víme o zájemci něco bližšího? K čemu by budova v budoucnu měla sloužit?“ vznesl dotaz zastupitel Lukáš Pomikálek. „Informace o možném budoucím majiteli máme,“ odpověděl starosta a pokračoval: „Jedná se o spolumajitele jedné z místních heren, který v našem městě kdysi provozoval diskotéku.“ Podle informací starosty by chtěl budovu bývalého biografu za tímto účelem využít znovu.

S možností přeměny kina na diskotéku přítomní zastupitelé zásadní problém neměli. „I když si myslím, že v tuto chvíli jde pouze o návrh na prodej, o kterém nejspíš rozhodne až další zastupitelstvo. Navrhované využití bývalého kina je obdobné, se kterým jsme souhlasili i u minulého kupce,“ vyjádřil svůj názor zastupitel Josef Bělíček.

Přestože společnost 1. Studénecká měla původně pozemek s kinem odkoupit za 1,2 milionu korun, nyní zněla nabídka 900 tisíc korun. Zastupitelé však, po společné dohodě, stanovili minimální cenu objektu o něco málo vyšší, na 990 tisíc korun.

O záměru objekt prodat se, na zatím posledním letošním zasedání zastupitelstva, nevedly nijak dlouhé diskuze a zastupitelé se po chvíli na společném verdiktu shodli. Všichni z přítomných byli pro, aby se budova v nejbližší možné době prodala, a aby se tak předešlo jejímu zchátrání. „Protože chodíme do bývalého kina na pravidelné prohlídky, mohu říci, že objekt zatím nechátrá,“ informoval starosta Honusek a dodal: „Střechou do vnitřních prostor nezatéká a o žádných jiných problémech nevíme. Město má ale samozřejmě zájem na tom, aby se objekt v nějaké reálné době prodal, protože nechceme, aby se nám v něm díky nevyužití usadily nějaké nekalé živly.“