Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kopřivnici se rozhodly k zajímavému kroku. Po zjištění, že pedagogům k výuce mnohdy chybí vhodné učebnice, se zapojily do projektu, ve kterém si tyto učební pomůcky vytvořily samy.

Již brzy se tak na kopřivnické průmyslovce nebudou učit z klasických knih, ale z elektronických učebnic. Těch na škole vzniklo rovnou čtyřicet. „Dostali jsme se do situace, kdy jsme pro žáky neměli učebnice odpovídající našim představám. Například v technických oborech, které na naší škole převažují, učebnice mnohdy vůbec nejsou anebo jsou velmi drahé či zbytečně obsáhlé. Abychom to nějak vyřešili, napadlo nás si učebnice vytvořit sami," uvedl důvod vzniku projektu Tvorba elektronických učebnic jeho vedoucí Jiří Sumbal, který na průmyslovce vyučuje.

Během jednoho roku tak vznikly čtyři desítky moderních elektronických učebnic určených pro kopřivnickou střední školu a odborné učiliště. Právě tam se také pomůcky zatím budou používat. „Je to projekt naší školy, bez vyšší školy, vzniklé učebnice jsou určeny pro střední odborné učiliště a střední odbornou školu. Ale máme v plánu, že až bude vše hotovo, projekt ukončen a učebnice projdou jazykovou kontrolou, nabídneme vše i ostatním školám," uvedl Jiří Sumbal.

Výsledky práce třiceti kopřivnických pedagogů byly jak jim samotným, tak několika dalším učitelům a lidem točícím se kolem projektu Tvorba elektronických učebnic, představeny na odborném semináři. Ten vzbudil u všech přítomných značné nadšení. „Kdybych měla mluvit za naše zařízení, které se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků v Moravskoslezském kraji, tak přínos tohoto semináře vidím v tom, že učitelé zde začali sdílet výstupy a výsledky své práce. To si myslím, že je věc, která v českém školství zatím chybí, protože i když všichni něco vytváříme, každý si to nechává tak nějak pro sebe. Tady je ale přesně vidět, co učitelé vytvořili," uvedla Blanka Kozáková, která má na starosti vzdělávání pedagogů v našem kraji. Vzápětí všechny tvůrce nezapomněla pochválit. „Všichni autoři si zaslouží obdiv. Jejich práce byla totiž nejen časově a psychicky náročná, ale dát jen tak všanc něco, co jste vytvořili, žákům a čekat, jak to přijmou, to je obdivuhodné."