To by se však mělo snad již brzy změnit. V nedávné době se totiž podařilo občanskému sdružení Comenius Fulnek uskutečnit akci s názvem Žena v klášteře, která měla zviditelnit problematiku obnovy chátrajícího objektu kapucínského kláštera. Sdružení zároveň slavnostně předalo CD, na němž se nachází příprava projektové dokumentace s uceleným využitím celého komplexu, a získalo část peněz na pořízení mobilního pódia.

Ale popořadě. V současné době je vypracována studie proveditelnosti. Dalším krokem je zahájení příprav stavební projektové dokumentace a stavebního řízení k opravám konventu. „Jedná se o celkovou rekonstrukci. Počítáme s úpravou zahrady kolem kláštera, i když je ve vlastnictví pozemkového fondu. Vytvořili jsme proto odbornou skupinu, v rámci které jsme analyzovali všechny možnosti a navrhli jsme nejoptimálnější řešení, jímž se jeví takzvané Centrum setkávání umění,“ poodhalila možnou budoucnost kapucínského kláštera, jedné z nejohroženějších památek České republiky, předsedkyně sdružení Comenius Fulnek Renáta Václavková.

Centrum setkávání umění by poskytlo umělcům všeho druhu z tuzemska i zahraničí zázemí a inspiraci. Vítáni budou divadelníci, dramatici, hudebníci, tanečníci, fotografové, šperkaři a další, jež se budou setkávat nejen během kulturních svátků, ale i v rámci pracovních činností, workshopů a sympozií. „První takovou zkušeností bylo letošní sympozium volného šperku a chtěli bychom v tom pokračovat. Na letošní rok jsme připravili fotografické sympozium, kde by měli vystavovat místní fotografové. Chtěli bychom v souvislosti s tím uspořádat první pracovní workshop studentů, kde jim bude předvedeno, co místní lidé fotili,“ dodala Václavková s tím, že v konventu by se v budoucnu pro tyto návštěvníky nacházely ubytovací prostory o asi padesáti místech, sociální zázemí i skladovací prostory.

Zároveň areál kostela nabídne příjemnou zahradu, jako inspiraci pro malíře a fotografy, a odpočinkovou zónu Rajský dvůr uvnitř křídel fulneckého kláštera.

Klášter by takto navázal na svou dávnou historii, kdy ve starodávném Fulneku tvořil centrum vzdělanosti a setkávání.