Ve středu řemeslníci pracovali na její opravě. Obnovit bylo potřeba zejména mechanismus táhel, která ovládají padací dveře klece.
O nejvhodnějším umístění odchytového zařízení v přírodě budou ve čtvrtek na úřadě v Oznici diskutovat odborníci a starostové obcí, kteří požádali o povolení odchytu velké šelmy.

„Najít vhodnou lokalitu je důležité. Manipulace s klecí je kvůli její hmotnosti velmi obtížná, není možné ji co hodinu někam stěhovat,“ řekl starosta Oznice Martin Gerža.

Do dnešního dne nebylo příliš jasné, kdo bude vlastně odchyt medvěda koordinovat. Podle Františka Šulgana ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy padlo potřebné rozhodnutí právě ve středu.

„Na krajském úřadě mi bylo řečeno, že pověření dostanou čtyři obce, které o odchyt požádaly. Jarcová, Oznice, Bystřička a Jablůnka,“ vyjmenoval Šulgan.

Odborníci ze Správy CHKO Beskydy budou podle něj fungovat jako poradní orgán. Už nyní však pohyb medvěda monitorují.

„Ve čtvrtek máme schůzku v Oznici na obecním úřadě. Už jsme žádali i myslivce a další, aby hlásili všechna věrohodná pozorování výskytu medvěda. Připravení jsou i lidé do terénu, kteří rozpoznají pobytové znaky zvířete,“ uvedl Šulgan.

Na základě důkazů o výskytu šelmy odborníci vytvoří časovou mapu jejího pohybu. Přispěje k výběru nejvhodnějšího místa pro umístění odchytové klece.

S odchytem se dá začít prakticky okamžitě, třebaže potřebná výjimka k odchytu ještě nenabylo účinnosti.

„V případě, že by se podařilo medvěda do klece nalákat dříve, bude se na to pohlížet jako na odchyt v krajní nouzi,“ ubezpečil Šulgan.

Ze zkušeností se však zdá, že nalákat velkou šelmu do klece, nebude jednoduché.

„Před osmnácti lety při odchytu Míši z Brodské byla klec v terénu tři týdny, než se to podařilo,“ připomněl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

K odchytu je podle něj potřeba množství lidí, důležité je vytvořit pachové stopy, které zvíře ke kleci nalákají. Jako nejvhodnější návnada se kvůli výraznému zápachu jeví rozkládající se maso.

Členové ČSOP na Valašsku či organizace Hnutí Duha jsou podle Orálka samozřejmě připravení se také do odchytu medvěda zapojit.

„Psali jsme hejtmanovi Zlínského kraje, že je ale potřeba jmenovat někoho, kdo tomu bude velet. A je třeba vyřešit i finanční stránku, například, kdo bude kompenzovat náklady obcí,“ upozornil Orálek.

Krajský hejtman Jiří Čunek ve středu ujistil, že tým odborníků už jmenoval. O finanční náklady se podle jeho slov podělí Zlínský kraj s obcemi.

Nebojácný zhruba osmdesáti až stokilový mladý medvěd má za poslední týdny na svědomí řadu zadávených zvířat, poničené ohrady i včelíny.

Podle ochránců přírody se chová naprosto nestandardně, ztratil plachost a nebojí se přiblížit k lidským příbytkům. Pokus o jeho odchyt je prvním z možných cest, jak se šelmy „zbavit“. Další možností je jeho uspání nebo až v krajním případě odstřel zvířete.

Podle Františka Šulgana ze Správy CHKO Beskydy se na Valašsku, konkrétně na slovenském pomezí ve Velkých Karlovicích, vyskytuje i větší, asi stopadesátikilový medvěd. Ten však svým chováním nijak nevybočuje z normálu a lidem se zdaleka vyhýbá.

„V Beskydech jsou medvědi už po čtyřicet pět let. Každoročně se potvrzuje jejich přítomnost. Od jednoho až dokonce po pět jedinců. Drží se ale stranou od člověka,“ uzavřel Šulgan.