V něm žádají prvního muže kraje o pomoc. Logistické centrum se již začalo stavět u Rudné ulice mezi Porubou a Klimkovicemi.

Soukromý pozemek se nachází v katastru ostravského obvodu Poruba. V první etapě vyroste na ploše patnácti hektarů logistický areál v lokalitě zvané Za Humny. Po svém dokončení by měl v budoucnu nabídnout sto padesát až dvě stě nových pracovních míst. Stavba by měla být dokončena na sklonku příštího roku. Na tuto stavbu bude navazovat v druhé etapě výstavba sousedního areálu, ležícího blíže ke Klimkovicím.

A právě tato stavba leží Klimkovickým obyvatelům v žaludku nejvíce. Klimkovičtí už začátkem října zaslali na odbor životního prostředí krajského úřadu petici. V minulých dnech následoval dopis hejtmanovi. „Všichni občané, kteří se postupně dovídají o dalším záboru orné půdy, která již nyní rapidně mizí před očima při výstavbě první etapy logistického centra, a jež se mění v měsíční krajinu, jsou zásadně proti pokračování této výstavby,“ tvrdí lidé z občanského sdružení O. s. Klimkovice-Václavovice, místo pro život.

Mezi lidi, kteří se podepsali pod petici obyvatel Klimkovic, patří například Anna Pazděrová z Klimkovic. „Jsme bezprostředně dotčeni tou výstavbou. Jde o to, jaká bude budoucnost toho území. A ta vypadá dost hrozivě. Chceme zachovat současný ráz té krajiny,“ uvedla.

Už v současné době kolem jejího bydliště projede za půl hodiny přes tři sta osobních a nákladních aut. „Slibovali nám, že se po vybudování dálnice ta lokalita zklidní,“ dodala Pazděrová.

Podle starosty Ostravy-Poruby Miroslava Nováka je zahájená výstavba logistického centra záležitostí soukromé firmy. „Od roku 1994, odkdy je platný stávající územní plán, tato lokalita počítala s průmyslovou zónou, kde je logistické centrum přípustné,“ uvedl starosta Novák.