TÉMA SENIOŘI A VOLNÝ ČAS

Sedmý ročník Setkání klubů důchodců se uskuteční v sobotu dne 24. března v Kulturním centru  Sněženka Sedlnice  pod  patronací tamního obecního úřadu. Stejně jako při předešlých setkáních se jednotlivé kluby mohou předvést ve vystoupeních, organizátoři ale požadují, aby delegace jednotlivých klubů měly osm členů. To kvůli přehlednosti a také kvůli pohodlí v prostorách centra.

Kromě jakési konference, která bude o činnosti důchodců v jednotlivých místech, bude značná část setkání o zábavě, kdy se jednotlivé kluby představí v kulturním  vystoupení. Kdo bude mít zájem, může přinést také fotografi e z činnosti či rukodělné výrobky, z nichž bude výstava.

„Tato akce je určena výborům klubů, aby se na ní mohly navzájem informovat o své činnosti za uplynulý rok a nastínily své další plány do budoucna. To  setkání je dobré v tom, že jednotlivé kluby navážou spolupráci. Například při pořádání zájezdů   mohou oslovit druhý klub pro doplnění míst v autobuse a podobně. Zanedbatelná není ani výměna zkušeností,“ uvedl Josef Odstrčil, který stál u zrodu této akce, na niž se sjíždějí senioři například z Bartošovic, Nového Jičína, Mošnova, Mořkova a Ženklavy, Životic u Nového Jičína, a nechybí samozřejmě ani domácí klub. „Důchodci jsou složka, která tady v Sedlnicích patří mezi nejaktivnější,“ kvitoval snahu sedlnických seniorů při jednom ze setkání přítomný starosta Sedlnic František Jordánek. Letošní setkání začne v 15 hodin.

Kopřivničtí senioři se nenudí

Velké množství aktivit pro starší ročníky nabízí město Kopřivnice. Nejenže tam funguje Klub pro seniory, který pravidelně nabízí zajímavé besedy, přednášky či společné výlety, ale obyvatele narozené dříve se snaží všemožně podporovat také samotné město. To se připojilo k iniciativě, která vyhlásila letošní rok Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Během roku se tak ve městě automobilů v rámci projektu Moudří senioři v Kopřivnici uskuteční celá řada aktivit.  „Senioři se mohou těšit například na kurz počítačové gramotnosti Seniorcomp, lekce trénování paměti, zajímavé přednášky, besedy a další aktivity. Naplánována je také mezigenerační výtvarná a literární soutěž či sportovní den,“ nastínila některé z akcí tisková mluvčí města Kopřivnice Lucie Petříčková. Vzápětí dodala, že k účasti na aktivitách budou důchodce motivovat speciální kartičky, do nichž budou na jednotlivých akcích dostávat razítka. Na podzim budou všechny odevzdané kartičky zařazeny do slosování o zajímavé ceny. V rámci projektu v Kopřivnici  vznikne speciální skupina. „Věkový průměr v tradičních klubech pro seniory postupem let značně stoupl a to samozřejmě ovlivňuje i aktivity, které se zde konají. Mladší senioři, navyklí na aktivní pracovní tempo, mají odlišné potřeby, jsou vitálnější a akčnější, a proto jim místní skauti nabízejí novou volnočasovou aktivitu. V rámci ní dojde k mezigenerační interakci seniorů a mládeže, která může být pro obě strany přínosná,“  uvedla koordinárorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ivana Rašková.

Do Kopřivnice se také vrátí veleúspěšný kurz sebeobrany určený  seniorům. Kurz konající se v prostorách Základní školy Dr. Milady Horákové vedený lektorem Pavlem Němcem zaznamenal mezi kopřivnickými seniory doslova nadšení.  „Je to výborný kurz, hlavně naši instruktoři jsou bez jediné chyby, zasloužili by si jedničku s několika hvězdičkami,“ zhodnotila průběh kurzu během loňského podzimu jedna z účastnic. Další oslovení senioři její názor potvrdili. „S kurzem jsme spokojení a líbí se nám, protože jsme se tady setkali s něčím, co jsme doteď ještě nevěděli,“ uvedl pan Jiří, který kurz navštěvoval s manželkou. Vzápětí připustil, že se jak jemu, tak jeho ženě některé poznatky budou v budoucnu hodit: „Třeba ty teoretické určitě, protože jsme tady viděli ukázku napadení a taky toho, co všechno by měl člověk udělat, aby napaden nebyl.“ Kdy přesně bude kurz spuštěn, oznámí radnice během letních měsíců.

Hřiště pomáhá s pohyblivostí Hřiště pomáhá s pohyblivostí

Skotnice – Relaxovat a přitom se hýbat a protahovat si klouby. Takové možnosti nabízí seniorům loni otevřené Komunitní centrum pro seinory ve Skotnici.

Obec zjišťuje potřeby svých obyvatel pomocí řady dotazníků. A právě v jednom z dotazníků se objevil nápad na specifi cké hřiště, určené starším občanům. „Proto využili znalosti a zkušenosti místní studentky lékařské fakulty, oboru ergoterapie. Ta v rámci své bakalářské práce v rámci dotazníkového šetření navštívila padesát seniorů, zmapovala problémy pohybového ústrojí. Podle výsledků nejčastěji se vyskytujících problémů navrhla, které prvky by do areálu měly být umístěny,“ doplnila již dříve starostka Skotnice Anna Mužná.

Na základě těchto zjištění vzniklo hřiště se dvěma zónami. Jednou klidovou, odpočinkovou, kde je například pergola, krb s udírnou a lavičky, a druhou s rehabilitačními přístroji. „V prvé řadě je to šikmá plošina, která je na procvičení hybnosti dolních končetin, třeba po úrazech nebo mozkových mrtvicích. Dále pak speciální multifunkční panel na procvičování horních končetin, prvek, který se jmenuje cyklista, tedy vlastně lavička se šlapadly. Ta je opět na dolní končetiny. Posledním prvkem je takzvaný veslař. Na něm si senioři procvičí jak horní, tak dolní končetiny,“ uvedla starostka Mužná. Hřiště je možno navštěvovat jednotlivě, ale také s celou rodinou. Zároveň jsou pořádány obecním úřadem, klubem seniorů a partnery projektu cvičební programy, vzdělávací a volnočasové aktivity či společenské akce. Veškeré další podrobnosti a aktuality jsou zveřejňovány na internetových stránkách města, v obecním zpravodaji nebo na informačních tabulích obecního úřadu.

Domovinka nabízí plno aktivit

Nový Jičín – Aktivní občané v důchodovém věku mají v dnešní době řadu možností, jak si zpestřit svůj podzim života. Ale jsou také tací, jimž už zdraví neslouží nejlíp a jsou částečně odkázáni na pomoc jiných. Přitom chuť na zábavu a společnost mají stále. Takovým je určena Domovinka v Novém Jičíně.

Jde o speciální sociální službu, určenou seniorům od pětašedesáti let, jež má své zázemí v domě s pečovatelskou službou v ulici Pod Lipami na okraji Nového Jičína, nedaleko Skalek ve zdejším pečovatelském domě. V provozu je již deset let a loni na podzim prošla rekonstrukcí, díky níž mají klienti dostatečný komfort. Senioři mohou v Domovince trávit

čas od pondělí do pátku, od sedmé hodiny ranní až do čtvrté odpolední. „Klienty je možné přivézt autem pečovatelské služby nebo si je svážejí rodinní příslušníci sami,“ řekla při slavnostním otevření po rekonstrukci Alice Hynčicová, vedoucí Pečovatelské služby Nový Jičín. Kapacita denního stacionáře je deset lidí. Zájem závisí i na ročním období, neboť v létě, v době dovolených, zůstává mnoho klientů přes týden s rodinami.  „Není nutné, aby sem lidé docházeli každý den. Můžou podle možností svých nebo rodiny. Také si mohou volit aktivity, nikdo je do ničeho nebude nutit. Někdo si vybere, že chce chodit na bohoslužby, tak k nám chodí vždycky v úterý,“ rozvedla tehdy dále vedoucí. Důchodci během dne například malují, trénují paměť, pečou, podnikají nejrůznější výlety a také provádí pohybové aktivity. Samozřejmě je zde zajištěna i strava. Na Novojičínsku jde o jedno z mála zařízení podobného typu. Drtivá většina denních stacionářů v okrese je určena handicapovaným.

Stěhovací anabáze

Fulnek – Asi největší anabázi z důchodců v okrese Nový Jičín při hledání místa pro vlastní klub zažili důchodci ve Fulneku.

Kdysi se totiž scházeli v prostorách, odkud ale poměrně brzy museli odejít. „Šli jsme do spořitelny, ale ta tam potom chtěla dělat byty. Tak jsme skončili v budově, kde je pojišťovna. Jenže ta zase barák adaptovala,“ líčil anabázi fulneckého seniorského klubu jeden ze členů, Jindřich Kotala, v lednu roku 2000, kdy se fulnečtí důchodci se svým klubem ofi ciálně nastěhovali do nových prostor. Všichni věřili, že čtvrté stěhování bylo poslední.

Nové prostory pro klub důchodců našel tehdejší místostarosta Fulneku Josef Pavlíček. Předtím tam bylo kadeřnictví. Důchodci získali velkou klubovnu, kuchyňku, šatnu a sociální zařízení. Schází se jich kolem čtyř desítek, na karty, při různých oslavách i třeba, když pro ně připraví nějaký program některá škola. Nedávno jim starostka Fulneku Jana Mocová předala nový televizor LG, který důchodci chtějí využívat k zábabě i poučení.