Vzhledem k tomu, že městské kluziště je zcela nové, pojalo město první sezonu zároveň jako zkušební. Bruslilo se od 23. prosince loňského roku do 28. února letošního roku a celkově přišlo 11 400 bruslařů.

Otevření kluziště bylo vánočním dárkem města pro veřejnost, která v průběhu vánočních svátků měla bruslení zdarma. „Postupně se nám dařilo odstraňovat problémy a nedostatky běžného provozu a nově zajistit také brusírnu,“ uvedl Jiří Štefek, vedoucí organizační složky Správa městských sportovních zařízení.

Ilustrační foto
Děti ve Frenštátě se na chvíli promění v neurony

Zkušební provoz byl ukončen v poslední únorový den. „Jedním z důvodů je skutečnost, že dodávka elektrické energie pro provoz areálu kluziště probíhá v režimu vysokého napětí a město si musí s dodavatelem smluvně sjednávat měsíční kapacity odběru silové elektřiny. Jelikož se jednalo o zkušební provoz kluziště, dodavatel energie umožnil také zkušební provoz odběru v délce maximálně tří měsíců, přičemž se započítává vždy celý kalendářní měsíc, konkrétně loňský prosinec až letošní únor 2018,“ vysvětlil Jiří Štefek a dodal, že například za období prosinec leden dosahovaly náklady za dodávku elektřiny bezmála 400 tisíc korun díky tomu, že venkovní teploty velmi často překročily hodnotu nad bod mrazu.

Podle Jiřího Štefka se v průběhu zkušebního provozu také projevila potřeba realizace opatření vedoucích ke snížení vysoké spotřeby takzvané „jalové“ energie. „Elektropráce, které s realizací tohoto opatření souvisí, však nelze provádět za stávajících povětrnostních podmínek. Dalším faktorem byla prognóza vývoje počasí od poloviny letošního března,“ doplnil Jiří Štefek.

„Město nyní připravuje druhou etapu rozvoje sportovního areálu, která by se v letošním roce měla zaměřit především na dokončení plnohodnotného zázemí pro provoz sportoviště,“ sdělila tisková mluvčí frenštátské radnice Iva Vašendová s tím, že pro sezonu 2018/2019 je plánován předběžný termín provozu městského kluziště od 17. listopadu 2018 do 17. března 2019.

Nejúspěšnější sportovec roku 2017 na Novojičínsku v Beskydském divadle.
Nejúspěšnější sportovci Novojičínska se sešli v divadle