Ještě před čtvrtečním zasedáním měli zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm pracovní seminář, kde bylo kluziště jediným projednávaným bodem.

„Zavázali jsme se, že uděláme vše pro to, abychom zajistili veřejnosti co nejdříve bruslení," uvedla už na jednání zastupitelstva Zdeňka Leščišinová, starostka Frenštátu pod Radhoštěm, která také připomněla, že zastupitelé odsouhlasili pracovní skupinu, která navštívila německý Freital, aby prověřila možnosti i náklady.

Zastupitelé jsou většinou pro to, aby se plocha v lokalitě pod Horečkami, kde před lety stávalo původní kluziště, postupně využívala po etapách. V té první by mělo vzniknout právě nové kluziště. Tato první etapa by se měla realizovat v letošním a příštím roce a měla by stát předběžně kolem osmnácti milionů korun.

Zastupiteli chybí koncepce

Zásadně proti tomuto návrhu vystoupil zastupitel Jiří Jurek. „Považuji to za příliš urychlené a nedostatečně promyšlené," řekl Jiří Jurek, jemuž vadilo hlavně to, že město nenabízí komplexní řešení celého areálu a také nemá zjištěné finanční dopady, které s sebou ponese například provozování kluziště. Proto zastupitel Jurek navrhoval, aby do doby, než by město mělo hotovou koncepci s výpočtem nákladů, řešilo bruslení pronájmem plochy. „Vadí mi, že taková varianta se v návrzích vůbec neobjevila," poznamenal Jiří Jurek, jenž jasně dával najevo, že pro závazné rozhodnutí nemá dostatek podkladů. Zároveň vyslovil obavu, že navrhovaná koncepce kluziště bude sloužit spíše pro hraní hokeje než pro bruslení pro veřejnost.

Na to reagoval zastupitel Jiří Unruh, jenž upozornil, že se prostor pro bruslení veřejnosti s prostorem pro hraní hokeje nevylučují. „Zkusme vymyslet něco, aby tam mohly v dopoledních a odpoledních časech chodit školy a aby si tam v dalších časech mohli zájemci zahrát i klasický hokej. Vždyť my jsme přece jedna z hokejových velmocí," připomněl Jiří Unruh.

Jiří Jurek se znovu vyjádřil ke skutečnosti, že by měl rozhodovat o stavbě v prostoru, o němž se neví, jak bude využíván, když jsou i jiné možnosti. „Ty jiné možnosti ale zastupitelé nedostali k posouzení," podotknul Jiří Jurek. Zastupitelé pak ještě rozhodovali, zda zvolit rozměr kluziště 56 krát 26 metrů či 58 krát 28 metrů. Nakonec zvolili větší variantu. Poté postupně schválili všechny návrhy potřebné k tomu, aby radnice mohla začít pracovat na budování nového kluziště.