Téměř po padesáti letech se dočká dotisku kniha Miloslava Baláše „Topografie města Nového Jičína v 16. a 17. století.“ „Reprint publikace pokřtí slavnostně starosta Ivan Týle spolu s hejtmanem a zástupci partnerských měst za účasti potomků autora,“ řekla novojičínská tisková mluvčí Hana Sirotová.

Již před půl stoletím se Baláš rozhodl pro vydání knihy především z důvodu zájmu čtenářů o historický vývoj města. Literatura tohoto typu však byla tehdy těžko dostupná a nové publikace nevycházely. „Dotisk této knihy očekávají občané už delší dobu. Za těch padesát let se sice změnilo mnoho, ale zájem obyvatel a návštěvníků Nového Jičína o dílo s touto tématikou ne,“ dodala Sirotová.

Předmluva k reedici této knihy vznikla perem Karla Chobota, který v úvodu knihy vyzdvihl významné mezníky rozvoje Nového Jičína, od jeho založení, růstu a rozkvětu v ranném středověku, po období třicetileté války, kdy došlo k náboženským změnám a ke ztrátě svobody města.

Vzhledem k tomu, že podobná publikace na prodejních pultech chybí, očekává město velký zájem. „Knihu jsme vydali v nákladu tisíc kusů a věříme, že se její reprint dočká velkého ohlasu,“ uzavřela s nadějí mluvčí Sirotová.