I když povědomí dětí o pravidlech silničního provozu rok co rok stoupá, stále se jich najde spousta, které nevědí, jak a kde mohou jezdit. Právě na tom byla postavena tradiční akce s názvem Koloběžkiáda. Děti ve věku od čtyř do patnácti let na kolech a koloběžkách prokazovaly své řidičské schopnosti na překážkové dráze a teoretické znalosti při testech.

Akci uspořádali členové Trampské osady Touha, jenž se také aktivně podíleli na přezkušování malých závodníků. „Zjistili jsme, že děti jezdí po silnici jako piráti, nedodržují dopravní předpisy a neznají dopravní značky, pokud si jich vůbec všimnou. Takže jsme je chtěli trochu začít vychovávat ve směru dodržování předpisů. Když jsem viděla, že v jednosměrce si jezdí tam a zpátky a vůbec je nezajímá, že se jedná o jednosměrku, dost mě to štvalo,“ přiznala organizátorka akce Jana Španihelová. Podle ní v průběhu let dochází ke zlepšování povědomí o dopravních situacích i u dětí školního a předškolního věku. „Když jsme začínali, řekla bych, že ty děti toho tolik neznaly. Teď nejen, že věděly, o čem značka je, ale řekli i její přesný název. Myslím si, že to je celkem úspěch. I školy se do takové osvěty zapojily a jde to vidět,“ shrnula Španihelová, jež sama zkoušela děti z dopravních značek a jejich významu. Mimo jiné došlo také na otázky povinné a nepovinné výbavy jízdního kola a na řešení křižovatek. Provizorní dopravní hřiště bylo zřízeno na parkovišti u Penny, a jak se vyjádřila Španihelová, zatím vždy jim obchodní řetězec vyšel vstříct a pořádání akce povolil.

Koloběžkiády se zúčastnily také děti ze Základní školy a Dětského domova ve Fulneku. „Máme tady úplně všechny věkové kategorie, i děti z pomocné školy. Ony se toho rády účastní, jízdu na koloběžkách si oblíbily,“ vysvětlila vychovatelka Darina Jančálková s tím, že bohužel ve městě není žádné dopravní hřiště, kde by se děti mohly učit v praxi silniční pravidla. „Občas se o něco takového snažíme na náměstí o víkendu, když tam nejezdí auta. Učíme je značky, chování na silnici a pravidla,“ sdělila Jančálková a dodala, že právě k této výuce se používají ony zmiňované koloběžky.

Okolo čtvrté hodiny proběhlo vyhodnocení Koloběžkiády, kdy každé dítko dostalo alespoň malou odměnu. Pro nejlepší pak byly připraveny dárky v podobě stolních her, létajících talířů a podobně.