Novojičínská Charita letos vyslala do ulic 450 koledníků. Výtěžek sbírky má pomoci starým, nemocným a osamělým lidem, sociálně slabým rodinám a dětem.

„Už je to dvacet let, co se tradice koledování obnovila. Cíl je stále stejný, pomáhat potřebným. Letos vybrané peníze pomohou dětem z azylových domů v Novém Jičíně. Chceme opravit dětská hřiště, která už dosloužila a jsou ve špatném stavu. Také zakoupíme další kompenzační pomůcky pro nemocné a staré lidi. Přestože tak činíme každoročně, stále se jich nedostává a všechny jsou ve výpůjčce,“ řekl ředitel novojičínské Charity Marcel Brož.

Mluvčí města Marie Machková připomněla, že Charita nezapomíná ani na humanitární konto pro lidi, které postihla povodeň, požár či jiné neštěstí.

„Část výtěžku sbírky pomůže dětem ze sociálně slabých rodin tím, že za ně uhradí kroužky a díl prostředků získá i Rodinný klub Hnízdo organizující vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny,“ upřesnila.

Starosta města Stanislav Kopecký popřál na začátku týdne všem koledníkům, aby se na cestách městem potkávali jen s vlídnými a štědrými dárci. „Vaše služba je náročná, ale potřebná a patří vám náš dík,“ řekl starosta.

„Z vybraných prostředků zůstává pětašedesát procent novojičínské Charitě, zbývající část sumy půjde na celorepublikové charitní projekty a pomoc v zahraničí,“ dodala mluvčí.