Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Kolik zaplatí obyvatelé za psy a odpad?

Novojičínsko - Blíží se doba, kdy občané měst i obcí na Novojičínsku musejí uhradit poplatky ze psů a za svoz komunálního odpadu. Zatímco na některých místech došlo k výraznému navýšení, jinde se sazby nepohnuly. Na dnešní tématické straně najdete veškeré informace, týkající se poplatků ve městech.

22.2.2011
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

NOVÝ JIČÍN: Výše popatků je stejná

Obyvatelé Nového Jičína letos zaplatí poplatky za psa i komunální odpad stejně jako loni. Sazby pro rok 2011 nechala radnice stejné.

Majitelé jednoho psa, který je umístěn v rodinném domě, na zahradě třeba v kotci zaplatí městu tři sta korun a za každého dalšího o stovku více. Podstatně více si však musí připlatit chovatelé čtyřnohých miláčků bydlící v bytových domech. Za jednoho kokršpaněla, jezevčíka nebo třeba rotvajlera si město účtuje tisíc korun, za každého dalšího ještě o osm set korun více. Sazba za komunální odpad dosahuje v Novém Jičíně 465 korun na roku a letos k její navýšení také nedošlo.

K termínů zaplacení poplatků se vyjádřila Jarmila Straková, vedoucí finančního výboru na Městském úřadě v Novém Jičíně: „Termíny úhrad dle obecně závazných vyhlášek zůstávají nezměněny. Komunální odpad do 31. března při roční platbě, do 31. března a 30. září při pololetních platbách,“ sdělila. Občané si mohou vybrat, za poplatky zaplatí bezhotovostně bankovním převodem, složenkou na poště, nebo hotově na pokladnách města.

Loni taxy za komunální odpad vynesly městu téměř 11 milionů korun a za psy více než 800 tisíc. (edm)

VE STUDÉNCE si lidé připlatí

Zatímco v jiných městech na Novojičínsku zůstala výše místních poplatků stejná, obyvatelé Studénky si letos za své spí miláčky i komunální odpad budou muset připlatit. Od 1. ledna totiž vstoupil v platnost nový daňový řád, který upravuje procesní postupy vybírání a vymáhání nezaplacených poplatků. „V našem městě tak také došlo k úpravě zákona o místních poplatcích, a to v souvislosti s novým daňovým řádem,“ informoval tajemník studénecké radnice Jiří Moskala.

Poplatky za čtyřnohé mazlíčky se ve Studénce změnily následovně. „Za prvního psa poplatníka, který má trvalý pobyt v domě s více než dvěma byty nebo na adrese ohlašovny Městského úřadu Studénka či za psa v držení právnické osoby, která má sídlo, v případě fyzické osoby podnikatele místo podnikání na území města Studénky lidé v letošním roce zaplatí tisíc korun. Za druhého pak tisíc pět set korun,“ řekl Moskala. Výše poplatků je ale rozdílná u osob, jež jsou v invalidním, starobním či vdovském důchodu a ten je jejich jediným zdrojem příjmu.

Zde se poplatky výrazně snižují, mnohdy o více než sedmdesát procent. Co zůstává však stejné, je rozdílná cena v případě, že majitel vlastní čtyřnohých miláčků více.

Také v případě poplatků za komunální odpad město přistoupilo k navýšení. „I zde došlo ke zvýšení a to tak, že sazba poplatku nyní činí 492 korun na osobu za rok,“ potvrdil Moskala.

Poplatky mohou studénečtí hradit vždy do data určeného městem. „Poplatek za psy je u částky do pěti set korun nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. U částky vyšší ve čtyřech stejných splátkách, do 31. března, 30. června, 30. září a 30. listopadu,“ uvedl tajemník. Oproti tomu poplatek za komunální odpad je splatný pouze v jedné splátce a občané jej musí zaplatit nejpozději do 31. října daného roku.

Za loňský rok vybral Městský úřad ve Studénce na poplatcích víc než čtyři miliony korun. „Poplatky za psy z toho činily dvě stě padesát tisíc, čtyři miliony úřad vybral na poplatcích za komunální odpad,“ uvedl Moskala a na závěr dodal: „Všechny vybrané peníze byly použity na krytí výdajů města.“ (jah)

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM: Poplatky zůstávají letos stejné

Obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm zaplatí v letošním roce za psi a komunální odpad stejně jako vloni.

I v letošním roce zaplatí lidé ve Frenštátě pod Radhoštěm za komunální odpad 500 korun na rok. Zaplatit jej musí každý občan, který má ve mětě trvalý pobyt či má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. „Poplatek za komunální odpad je splatný jednou ročně, a to do posledního červnového dne daného kalendářního roku,“ upřesnil Lukáš Pantlík, zástupce vedoucího odboru financí a rozpočtu frenštátského úřadu. Od poplatků za svoz odpadu není osvobozena žádná osoba.

Co se týče psů, poplatky zůstávají rovněž stejné. Držitel psa, který má ve Frenštátě trvalé bydliště v rodinném domě zaplatí za jednoho psa 300 korun. Za každého dalšího psa 500. Osoba, která má psa jinde než v rodinném domě zaplatí 800 korun. Pokud si jich pořídí víc, připlatí si o 700 korun navíc. Je-li držitelem psa důchodce, která má trvalé bydliště v rodinném domě, činí poplatek za zvíře 100 korun. Za každé další pak 200 korun. Senior, bydlící jinde než v rodinném domě musí vytáhnout z peněženky 200 korun. Má-li zvířat v domácnosti více, musí zalovit hlouběji, a to pro 300 korun za druhého psa a každého dalšího. „Poplatek ze psů je splatný jednou ročně, a to do 30. dubna daného kalendářního roku,“ dodal Pantlík.

Majitelé psů ale i ti, kteří mají povinnost platit za komunální odpad, mohou tuto taxu uhradit v pokladně Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm nebo s přiděleným variabilním symbolem na účet města. Toto variabilní číslo je 1724801/0100.

Za rok 2010 zaplatili obyvatelé města za své čtyřnohé miláčky 331 888 korun. Za komunální odpad to bylo mnohem více, 5 759 378 korun. „Poplatky jsou součástí příjmové části rozpočtu města. Poplatek za „odpad“ částečně kryje náklady města na likvidaci odpadů vytvořených občany. V roce 2011 je předpoklad, že město doplatí ze svého rozpočtu asi půl milionu korun,“ uzavřel zástupce vedoucího odboru Pantlík. (vru)

FULNEK: Peníze z odpadu zajišťují úklid

Kam jdou peníze z poplatků za psy? Ve Fulneku na úklid veřejných prostranství.

V tomto roce zaplatí každý obyvatel Fulneku, mající psa v rodinném domě 300 korun. Ten, kdož bydlí v bytě musí připlatit. Jeho poplatek činí 1000 korun na rok. Důchodci mají úplně nejnižší taxu, a to 200 korun. Pokud si i přesto chce kdokoli z těchto skupin obyvatel pořídit dalšího psa, bude jeho poplatek navýše o padesát procent. Peníze musejí majitelé zvířat uhradit k 31. květnu příslušného kalendářního roku.

„Osvobozeni od poplatků za psy jsou dle článku sedm vyhlášky o poplatcích ze psů osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán třetí stupeň mimořádných výhod, dále osoby provádějící výcvik psů určených pro doprovod těchto osob, osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy a osoby, kterým stanoví držení a používání psa zvláštní předpis, jako jsou například myslivci,“ uvedla Ludmila Lvová, tajemnice Městského úřadu Fulnek.

Podle čísel, zaslaných městským úřadem, se v roce 2010 vybralo na poplatcích za psy celkem 129 425 korun. Tyto finanční prostředky byly použity na zabezpečení úklidu veřejných prostranství.

Město Fulnek nemá za komunální odpad takzvaný „poplatek na hlavu“, ale platbu za službu. „Roční platba za tuto službu se liší dle toho, jak velkou nádobu a jakou četnost jejího vývozu si občan objedná,“ upozornila Lvová. Poplatky za svoz komunálního odpadu je nutno uhradit jednou ročně po doručení faktury, složenky jednotlivým občanům. „Poplatky je možné zaplatit hotově na městském úřadě, dále složenkou nebo převodem na účet města,“ uzavřela Lvová. (vru)

BÍLOVEC: Lidé zaplatili necelé čtyři miliony

Ani v Bílovci si lidé tento rok za psy a likvidaci odpadu nepřiplatí. V minulém roce zaplatili na poplatcích téměř čtyři milony.

V Bílovci činí roční sazba poplatku za psa 700 korun, tedy pokud jeho majitel bydlí v bytě. Za každého dalšího si připlatí 1050 korun. Pokud majitel bydlí v rodinném domě, zaplatí za jedno zvíře pouze 200 korun. Za dalšího pak sazba činí 300 korun. Pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatele sirotčího důchodu je stanoven poplatek za psa na 200 korun, pokud tedy bydlí v bytě. V případě, že by si chtěl pořídit ještě jednoho zaplatí 300 korun. Jestliže však tato osoba bydlí v rodinném domě, zaplatí 100 korun. Za druhého a každého dalšího psa pak 150 korun. Majitelé psů musí poplatek uhradit do 31. března letošního roku.

Od tohoto poplatku jsou osvobozeny například osoby nevidomé, provozující útulek zřízený obcí či osoby, které drží psy sloužící Policii a Městské policii.

Poplatek za komunální odpad činí 500 korun. „Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci přihlášeni k trvalému pobytu na adrese 17.listopadu 411/3 nebo Slezské náměstí č.1, poplatníci trvale umístění v domově důchodců a hospitalizováni v LDN, poplatníci umístěni v ústavech sociální péče, poplatníci s trvalým pobytem ve městě Bílovci a zároveň i s pobytem v zahraničí, poplatníci ve výkonu trestu,“ rozvedl tajemním Městského úřadu Bílovec Rostislav Musila.

Obyvatelé, mající povinnost tuto částku zaplatit, tak musí učinit nejpozději do 31. března příslušného roku. Pokud však poplatek za domácnost činí více než 1000 korun, může být uhrazen ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září. „Poplatky je možno uhradit bankovním převodem, složenkou nebo v pokladně Městského úřadu v Bílovci,“ dodal tajemník Musila.

Všechny finanční prostředky, které se tímto způsobem vyberou, putují do rozpočtu města. Za psy to bylo v loňském roce 181 810 korun, za komunální odpad to bylo 3 775 653 korun. „Tyto prostředky jsou v rozpočtu města na úhradu výdajů za odvoz komunálního odpadu,“ dodal závěrem Musila. (vru)

KOPŘIVNIČANÉ budou platit stejně

Obyvatelé města Kopřivnice mají důvod k radosti. Letošní poplatky za psy a komunální odpad totiž zůstanou stejné jako v loňském roce. Sazby poplatků žádných změn nedoznaly. „Poplatek za psy, stejně jako poplatky za komunální odpad zůstanou pro letošní rok nezměněny,“ potvrdila tisková mluvčí městského úřadu Kopřivnice Lucie Petříčková.

Kolik tedy Kopřivničané za své čtyřnohé miláčky a odpad letos zaplatí? „Když vezmu ty nejběžnější sazby poplatků za psy, tak v domě se dvěma byty v našem městě to bude tisíc korun, pro důchodce dvě stě korun,“ začala s výčtem Petříčková a pokračovala: „Pro občany žijící v rodinném domě sazba činí tři sta korun, pro důchodce pak sto korun.“ Stejně nízká výše poplatku jako pro důchodce žijícího v rodinném domku je stanovena také pro obyvatele kopřivnických místních částí a na Pasekách. „Zde je poplatek taktéž sto korun,“ potvrdila mluvčí.

Stejně jako v ostatních novojičínských městech i v Kopřivnici funguje takzvané osvobození od poplatků. „Tam patří například lidé nevidomí, bezmocní či s těžkým zdravotním postižením. Dále také osoba provozující útulek, provádějící výcvik psů a další. Podrobnosti o tomto, stejně jako celý sazebník mohou občané města najít v obecně závazné vyhlášce číslo 3/2010,“ uvedla Petříčková.Co se týče odpadu, tak ani za něj si obyvatelé Kopřivnice v roce se dvěma jedničkami na konci nepřiplatí. Poplatek ve výši 498 korun na osobu za rok zůstal bez navýšení.

Oba poplatky mají termíny, do kterých musejí být zaplaceny. Splatnost tax za psy je rozdělena na roční a čtvrtletní. „Zatímco tu roční musí lidé uhradit do konce měsíce února, čtvrtletní má stanoveny celkem čtyři termíny,“ informovala Petříčková. Oproti tomu poplatky za komunální odpad jsou splatné trochu jinak. „U roční splatnosti je musejí občané zaplatit do konce března. U té pololetní pak do konce března a konce září,“ uvedl mluvčí.

Způsobů platby městských poplatků je několik. Částky je možné zaplatit buďto převodem na účet, přímo na pokladně radnice nebo poštovní poukázkou. V případě poplatku za komunální odpad je navíc možné využít placení prostřednictvím SIPA.

Město Kopřivnice za loňský rok vybralo necelých jedenáct milionů korun. „Za poplatky za psy to bylo přes pět set třicet tisíc korun. Za komunální odpad potom necelých deset a půl milionu korun,“ dodala na závěr Petříčková. (jah)

22.2.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ivo Vondrák.

ON-LINE rozhovor s Ivo Vondrákem, hejtmanem a krajským lídrem ANO 2011

Vizualizace.
4

Nový Jičín se konečně dočká nových bytů

Vedoucí Studénka v derby přejela mladé Ďábly

Kdo se mu prozatím postavil do cesty, toho nemilosrdně smetl z cesty. Studénecký vagón nadále kráčí novou sezonou krajské ligy bez jediného zaváhání, když naposledy uspěl v derby v Novém Jičíně, kde tamní B tým porazil 7:1.  

Chystáte se ve středu ke svému lékaři? Nechoďte, bude zavřeno

Celkem 160 praktických lékařů pro dospělé ordinuje v okrese Ostrava. Pokud se ke svému praktikovi vydáte zítra (ve středu 18. října), budete mít smůlu. Bude mít zavřeno. Praktičtí lékaři totiž budou stávkovat.

Tatra brala s Bobry bod. Teď ji čeká v derby Nový Jičín

Druholigoví hokejisté Kopřivnice padli ve Valašském Meziříčí v prodloužení a už ve středu v 18 hodin hostí rozjetý Nový Jičín.  

Obránce kopřivnické Tatry Stříž: Na Švédsko i Francii budu rád vzpomínat

/ROZHOVOR/ Patnáct let. Tak dlouhou část kariéry strávil v zahraničí odchovanec Frýdku-Místku David Stříž, který před sezonou vyztužil defenzivu druholigové Kopřivnice. Zkušený zadák, kterému bude 8. listopadu 36 let, strávil sedm sezon ve druhé švédské lize, což následně trumfl osmiletým angažmá ve francouzském Štrasburku.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení