KOMENTÁŘ IVANA PAVELKA

Že vymizí z městských či obecních rad příštipkáři, kteří tam často sedí zejména kvůli svému prospěchu? Že se zprůhlední výběrová řízení? Že bude lepší informovanost občana ze strany města či obce prostřednictvím jejich webových stránek? Že už nebude vztah mezi občanem a radnicí či obcí vypadat jako vztah My a Oni? Že ti, kteří způsobí městu či obci škodu, budou za ni zodpovídat se vším všudy? Že skončí vzájemné osočování zastupitelů mezi sebou? Že….? Těch že by bylo mnohem více. To, co se občas dělo ve městech a obcích, totiž bylo nedůstojné, někdy až ostudné.

Roli hrály peníze, zviditelnění se, egocentrismus, opojení mocí i obyčejná hloupost. Tyto věci bohužel mávnutím kouzelného proutku nezmizí. Bylo by nesmyslné nejít k volbám. Ale hodně naivní by bylo myslet si, že po nich bude vše fungovat, jak se sluší a patří. Vždyť jsme Češi! A Absurdistán, který tady fungoval tolik let, zanechal v našem státě výraznou stopu…