Pouhý jeden den stačil občanům Nového Jičína na to, aby vykoupili sto kompostérů, které město nabízelo za méně než třetinu obvyklé ceny. Radní města se z tak velkého zájmu o tento ekologický program radují.

„Obrovský zájem lidí nás překvapil a o to více potěšil. Je moc dobře, že myslí ekologicky a odpad chtějí kompostovat, místo toho, aby ho pálili nebo někam vyváželi,“ řekl místostarosta Milan Šturm.

Město Nový Jičín zakoupilo přesně sto kompostérů za přibližně devadesát tisíc korun. Svým občanům pak nabídlo tyto kompostéry o obsahu 400 litrů za pouhých 300 korun. Stovku kompostérů mohli lidé získat už v letech 2006 a 2007.

Podmínky pro koupi dotovaného kompostéru jsou přitom velmi jednoduché. Zájemce musí být občanem Nového Jičína, vlastníkem nebo nájemcem zahrady na území města či městských částí, nesmí mít vůči městu žádný dluh a nesmí být vyčerpána kapacita městem nakoupených kompostérů.

Původním záměrem města bylo rozjet tento ekologický program na přelomu června a července. Nečekané povodně však prodej levných kompostérů posunuly zhruba o měsíc. To však nemělo žádný vliv na velký zájem občanů.

„Žadatelé v den zahájení chodili už od rána, dopoledne se dokonce před kanceláří tvořily fronty, až odpoledne zájem trochu polevil. Určitě bychom však uplatnili další kompostéry, lidé volali i další dny,“ uvedla Dana Holubová z odboru životního prostředí novojičínského městského úřadu.

Vedení města v současnosti chystá další sérii kompostérů. „Hned, jak jsme zjistili, jaký zájem vyvolala letošní akce, zahájili jsme jednání o dodávce dalších dvou stovek kompostérů, které bychom zřejmě za stejných podmínek rozdělili ještě letos.

O zahájení a podmínkách budeme občany informovat,“ dodal Šturm.