Téměř měsíc uplynul od listopadových událostí a v záhlaví Rozkvětu stále stálo Týdeník OV KSČ a ONV v Novém Jičíně. Redakční tým už prý ale pochopil, že musí psát jinak.

Redakce čtenářům, tak se nazýval úvodník Rozkvětu, který vyšel před dvaceti lety. Autor, který se nepodepsal, konstatoval, že společenské změny se musely promítnout i do tvorby okresních novin. „V mnoha případech se budeme ubírat nevyzkoušenými cestami, vrátí se myšlenky, které se dosud zatracovaly, objeví se mnoho nového, co jsme odmítali jako pro nás nevhodné,“ pálil do vlastních řad autor.

Hned na téže straně se čtenář mohl dozvědět novinky ze zasedání koordinačního výboru Občanského fóra, větší prostor ale dostal materiál z jednání mimořádné okresní konference KSČ s podtitulkem Osud strany není komunistům lhostejný. Zprávu o politické situaci a jejích východiscích přednesl tajemník OV KSČ Karel Kuboš. Ten mimo jiné seznámil přítomné s kádrovými změnami. Počet tajemníků se snížil z pěti na dva, když o své funkce přišli soudruzi Řezníček, Monczka a Sehnal. V tajných volbách byl Kuboš zvolen vedoucím tajemníkem OV KSČ a tajemníkem se stal Karel Konečný.

V diskuzi vystoupilo 34 delegátů a jeden host. „Přes značnou šíři diskutovaných problémů převažovaly názory na nutnost volání k osobní odpovědnosti těch představitelů, kteří přivedli KSČ a společnost do krize,“ uvedl mimo jiné anonymní autor textu.

A co na to lidé?

I v Rozkvětu ze 14. prosince 1989 se již objevila řada různých názorů na tehdejší dění. Plně souhlasím s tím, co prohlásilo Občanské fórum a umělci k sestavení vlády. Změny nebyly dostačující, ve vládě by měli být zastoupeni bezpartijní,“ uvedl Jan Eichler, zedník ze Sedlnic. O tom, že někteří uvažovali poněkud naivně, vypovídal jiný příspěvek. „Souhlasím s obrodným procesem a podporuji rozhodnutí studentů. Souhlasím se změnami v ÚV KSČ a věřím, že teď se v té demokracii dopracujeme k socialismu s lidskou tváří,“ vyjádřil se Petr Polach z Tonaku.

Čelní svazačky šly proti davu

Nový Jičín – Zajímavý příspěvek se také objevil ve vydání rozkvětu před dvaceti lety. Rostislav Šefraný ze stávkového výboru Gymnázia Nový Jičín v něm popisuje zkušenost s tehdejšími vedoucími okresními svazačkami.

„Představitelky OV SSM, kandidátky KSČ, soudružky Mačudová a Vraspírová při návštěvě gymnázia nejenže vyjadřovaly svůj nesouhlas se studenty, ale dokonce se snažily ochromit protestní hnutí na naší škole. Na besedu přizvaly studentku čtvrtého ročníku PF Ostrava Renátu Bočkovou, údajnou účastnici pražských událostí, pro nás do té doby neznámou. Ta pak kromě jiného tvrdila, že zákrok vyprovokovali studenti házením dlažebních kostek, které si přinesli z domu a močením na příslušníky pořádkových sil,“ uvedl ve svém příspěvku Šefraný, jenž doplnil, že další student již hovořil zcela jinak.