Do hodnocení čtyřicetileté éry socialistického zemědělství se pustil autor úvodníku Karel Konečný, za jehož jménem bylo napsáno tajemník okresního výboru KSČ.

„Zrodila se zemědělská družstva, vyrostla nová třída – třída odborně vzdělaných, kvalifikovaných družstevních rolníků, kteří si osvojují progresivní formy společného hospodaření. To se odrazilo na tváři naší vesnice, sociálně ekonomických podmínkách života lidí a jejich myšlení,“ uvedl mimo jiné v úvodu článku Konečný.

Poté připomněl, jak složitý a často dramatický byl proces změn v zemědělské výrobě. „Za účinné pomoci dělnické třídy pod vedením KSČ se podařilo úspěšně překonat složitý vývoj při budování základů socialistického zemědělství, který probíhal v kontinuitě s vývojem celé naší společnosti,“ pokračoval Konečný.

V závěru upozornil, že zemědělství se bude muset začít přizpůsobovat novým ekonomických podmínkám a nebude to mít snadné. „V této etapě nám musí jít o účinné uplatnění forem a metod práce, které budou odpovídat požadavkům zabezpečujícím úkoly přestavby, jak byly uloženy na posledních zasedáních Ústředního výboru KSČ,“ zdůraznil Konečný.

Hurá! Máme novou prodejnu zeleniny

Novou prodejnu zeleniny, připomínající stavbu dvou spojených unimobuněk slavnostně zkolaudovali ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Je to stavba lehčího typu, moderní konstrukce,“ pospal autor objekt u železniční stanice ve Frenštátě pod Radhoštěm a doplnil, že cena nové prodejny zeleniny i se stavebními úpravami se vyšplhá na tři sta tisíc korun.

Zároveň uvedl, že prodejna zeleniny je důležitá, ale aby měla co prodávat, k tomu je nutné dokonalé zázemí. „Tím jsou sklady, které umožňují uchovat tyto choulostivé produkty z období hojnosti i pro pozdější doby a dnešní moderní domácnosti jsou na nich téměř úplně závislé,“ psal autor označený jako aš.

V další části článku autor připomněl, že nedaleko nové prodejny je sklad ovoce a zeleniny pro oblast Frenštátska a okolí. „V minulém období byl způsobem intenzivní údržby uveden do takového stavu, že v současné době je nejdokonalejším objektem tohoto druhu v našem okrese,“ uzavřel autor.