Hledání názvu pro nově vznikající komunitní centrum v Kopřivnici, v němž budou poskytovat své služby nízkoprahové centrum pro děti a mládež Kamarád, Denní stacionář Kopretina, Mateřské centrum Klokan, detašované pracoviště odboru sociálních věcí města Kopřivnice a pobočka městské knihovny, je u konce.

Lidé z řad široké veřejnosti společně s městem rozhodli o tom, že se zařízení bude jmenovat PětKa, a to podle pěti organizací, které v něm budou působit. Na výběr přitom radnice měla z bezmála padesáti různých návrhů.

„Všechny byly představeny na tradiční městské akci s názvem Plánujeme společně a právě účastníci tohoto diskusního fóra vybrali v hlasování pět největších favoritů,“ uvedla Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví kopřivnické radnice. Následovalo setkání zástupců všech kopřivnických organizací, které budou v komunitním centru v dohledné době poskytovat své služby.

„K jednání jsme přizvali i Martina Kašíka z kopřivnické firmy Plus Design & Marketing, aby nám s výběrem pomohl z pohledu marketingu. Společně, po konstruktivní diskuzi nad různými názvy, jako například Koprovka, Kopřiva, Severka, jsme se shodli, že nejlepší název je PětKa. Tento návrh se objevil několikrát mezi návrhy z řad veřejnosti,“ okomentovala výběr názvu Lenka Galiová s tím, že název PětKa v sobě sdružuje první písmena všech subjektů, které v centru budou fungovat.

Kromě názvu dostalo komunitní centrum také vlastní webové stránky, které zájemci už nyní najdou na adrese centrumpetka.cz