KOPŘIVNICE (jah) – Velký podíl na schválené koncepci má místní odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Cíle koncepce přiblížila pracovnice odboru a koordinátora sociální prevence v jedné osobě, Blanka Mikundová: „Hlavním cílem tohoto projektu je informovat veřejnost o problematice prevence kriminality a protidrogové prevence,“ uvedla hned v úvodu.
Informovanost občanů mají zajisti chystané kampaně, kterých ale v letošním roce bude méně, než v letech předchozích. „Je to stejné, jako jinde, vše se odvíjí od rozpočtu a ten letos nemáme zrovna největší. Bohužel, ani s dotacemi z Moravskoslezského kraje moc nepočítáme, protože letos je kraj vyhlásil pouze na investice. A ty zatím neplánujeme,“ přiblížila situaci kolem chystaných akcí Mikundová. Přes nesnadnou finanční situaci, ale nějaké akce, které ze svých peněz zaplatí samo město, proběhnou. Jednou z chystaných kampaní je například akce, která má občany města informovat o problematice vykrádání sklepů, garáží a chatek. Stejně jako v minulých letech se odbor zapojí i do besed se seniory, které pořádá každoročně, nebo osvětových akcí v rámci Zdravého města.
Na většině kampaní se kromě samotného sociálního odboru podílí i další lidé a složky, spadající pod město. Neopomenutelná a zásadní je pak spolupráce s městskou policií a policií ČR. „Samozřejmě na všech chystaných kampaních spolupracujeme jednak s městskou policií, která je členem komise prevence kriminality a jednak s Policií ČR. Největší podíl na zpracování koncepce pak má právě policie ČR,“ potvrdila Mikundová a dodala: „Bez jejich spolupráce by to vlastně ani nešlo, protože nám dodávají statistiky a podobné potřebné informace.“
Nový, aktualizovaný program byl městskou radou odsouhlasen na dva roky dopředu, což je sice neobvyklé, ale vzhledem k výši rozpočtu a minimálním šancím na získání dotací, potřebné.