Skončení platnosti občanského průkazu se letos týká zvýšeného počtu lidí. Městské úřady v regionu pocítily větší návaly žadatelů o výměnu zvláště před prázdninami a v červenci. Lidé si mohou vyměnit občanské průkazy nebo propadnuté cestovní doklady na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Těch je v regionu celkem pět a největším z nich je Městský úřad Nový Jičín, kde letos zatím evidovali 5783 žádostí o výměnu občanského průkazu.

„Z důvodu skončení platnosti to bylo 2746 občanů. Žádostí o výměnu cestovních dokladů se do dnešního dne objevilo 2781," uvedla Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností novojičínského městského úřadu. Mezi obce s rozšířenou působností patří také města Bílovec, Odry, Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice.

Více žádostí

Téměř všude se projevila letošní vlna konce platnosti průkazů. Fronty na úřadech nebyly nijak zvlášť markantní, včetně doby čekání.

„V prvních třech týdnech v červenci jsme nával pocítili, lidé na vyřízení čekali zhruba dvacet minut. Ale není to tady takové, jako ukazovali v televizi z velkých měst. Teď už je to období volnější," sdělila vedoucí oddělení správních agend v Kopřivnici Jana Sopuchová. Podobně popsali situaci v Odrách.

„Nárůst jsme poznali, většina vyměněných průkazů byla právě z důvodu skončení platnosti," nastínila referentka oderského správního odboru Martina Šromová.

Lidé chodí na úřady průběžně, proto zvlášť extrémně vysoký nárůst žadatelů nezaznamenali v Bílovci.

Podle informací správního oddělení tam fronty na městském úřadě bývají, ale často záleží na tom, jak rychle samotný úředník pracuje. Občané v Bílovci mají také možnost zajistit si časový prostor na tamním úřadě díky rezervačnímu online systému, do kterého se mohou zapsat a objednat přes internet.

Zvýšený počet žádostí o výměnu nastává téměř každoročně před obdobím letních prázdnin. Mnoho lidí se chystá na dovolenou a občanský průkaz používají jako náhradu za cestovní pas. „V období od března do konce června požádalo o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů téměř pět tisíc lidí," specifikovala Zdenka Pechová z novojičínského úřadu.

Kdekoliv v ČR

Částečnou výhodou pro obyvatele je, že vyměnit si průkaz totožnosti mohou kdekoliv v České republice. Tuto možnost zmínila Ivana Baletková, z odboru vnitřních věcí a školství ve Frenštátě pod Radhoštěm.

„Protože výměnu občanského průkazu dělají všechny úřady obcí s rozšířenou působností, lidé o ni nemusí žádat pouze v místě trvalého bydliště. Doklad prokazující jejich totožnost mají možnost vyřídit si například i tam, kde pracují nebo studují," informovala Ivana Baletková. Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj, jako je například potvrzení o změně místa trvalého pobytu. „Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti také osobní přítomnost občana, který žádá o výměnu, a to z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu," doplnila Ivana Baletková.

Dobu, jak dlouho předem se musí o nový občanský průkaz žádat, zákon nestanovuje. „Obecně se však doklad vydává do třiceti dnů od podání žádosti, proto se doporučuje tedy požádat nejpozději měsíc před skončením platnosti starého průkazu," vysvětlila Zdenka Pechová. Maximální doba, kdy je dobré žádost o výměnu podat, je šedesát dní před skončením platnosti dokladu. „V současné době však umožňujeme požádat o výměnu všech občanských průkazů, u kterých končí platnost v letošním roce," dodala Zdenka Pechová. Tuto možnost mají lidé i na ostatních úřadech v regionu. V připravované novele zákona o správních poplatcích je navržena šestiměsíční lhůta pro podání žádostí před uplynutím platnosti občanských průkazů.

Lidé, kteří spadají do vlny letošní hromadné výměny dokladů, musí požádat o výměnu průkazu nejpozději do patnácti pracovních dnů od doby skončení platnosti. Pokud to nestihnou včas, hrozí jim pokuta až do výše deseti tisíc korun.

Aneta Přádková