Návrh na odnětí čestného občanství Nového Jičína Konradu Henleinovi předložili již na zasedání 15. března zastupitelé Michal Pořízka a Pavel Liška. Zastupitelé ale bod odložili neboť neměli dostatek podkladů, že Henleinovi bylo čestné občanství uděleno. Předkladatelé podklady doplnili a Pavel Liška na posledním zasedání navrhl věc znovu projednat.

„Díky nezištné pomoci mnoha lidí, kterým tímto děkuji, se podařilo dát potřebné podklady dohromady a potvrdit, že Konrad Henlein byl čestným občanem města Nový Jičín. Proto vás žádám o odnětí tohoto čestného občanství tomuto válečnému zločinci a vymazání černé skvrny na jménu Nového Jičína,“ uvedl Pavel Liška.

Klement Gottwald
Čestnými občany jsou na Karvinsku umělci, sportovci... A v Těšíně masový vrah

Předkladatelé k žádosti přiložili zápis z jednání Rady města Nový Jičín ze dne 11. ledna 1939 a jeho překlad a zápis z kroniky města, které se týkají události.

Ze zápisu z jednání městské rady je patrné, že tehdejší starosta Nového Jičína Ernst Schollich chtěl při příležitosti Henleinovy přítomnosti v Novém Jičíně během volebního shromáždění pro doplňující volby do Velkoněmeckého říšského sněmu dne 27. listopadu 1938 poctít pojmenováním jedné ulice jeho jménem.

„Jelikož však krátce předtím bylo zakázáno, aby úřady pojmenovávalyulice po žijících osobnostech, nemohl být tento záměr uskutečněn a místo toho byla vzata v úvahu jiná možnost ocenění, a to propůjčení čestného občanství podle § 21 Německého zákona o obcích,“ stojí v překladu zápisu z jednání městské rady s tím, že radní se k tomu nevyjádřili.

Ivan Pavelek
Henlein ano, Gottwald ne?

V kronice pak stojí že: „Dne 27. listopadu přijel do Nového Jičína Konrad Henlein. Za nadšeného jásotu obyvatelstva projel ulicemi města vyzdobenými vlajkami před radnici, kde mu starosta Dr. Schollich oznámil, že bude jmenován čestným občanem města. Poté v klubovně německého spolku promluvil o volbách konaných dne 4. prosince." Hlasování zastupitelů pro odejmutí čestného občanství města Nový Jičín Konradu Henleinovi dopadlo jednoznačně – z 28 přítomných zastupitelů, bylo pro 27, jeden nehlasoval.

Konrad Ernst Eduard Henlein se stal po 15. březnu 1939 šéfem civilní správy okupačních vojsk a 1. září stanul v čele Sudetské župy jako říšský místodržící. Nový Jičín navštívil několikrát. Po skončení války, 10. května 1945, si v zajetí v Plzni podřezal žíly. Jako čestného občana ho vedlo také město Kopřivnice. Místní zastupitelé mu odňali tento titul 19. října 2000.