Poté výběrová komise ve složení vedení města, odboru rozvoje a zástupců škol rozhodla o dvou konečných návrzích z každé školy.

Zdobení kontejnerů se uskutečnilo zhruba před týdnem v příborském městském parku. Žáci škol nafasovali speciální spreje a barvy a vyzdobili kontejnery podle svých vítězných návrhů. Aby sběrné nádoby byly opravdu k světu, vedl je streetartového umělce s přezdívkou Khoma, vlastním jménem Nikola Vavrous, jenž již v Příboře ztvárnil graffiti na popelářském voze.

„Je to perfektní nápad. Při vházení odpadků se budu usmívat, protože jsou ty popelnice veselé. Taky se mi líbí, že jsme si to mohly pomalovat samy,“ řekla jedna z dívek, které se podílely na výzdobě.

Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu příborského městského úřadu, která zdobení kontejnerů přihlížela, se netajila tím, že pohled na pokreslené popelnice v ní vyvolává úsměv a obdiv zároveň.

„Myslím, že se jedná o jeden z dobrých projektů města. Děti ukázaly, co je v nich a hlavní přínos vidím v tom, že jim město dalo šanci. Určitě to zaznamená u obyvatel města pozitivní ohlasy,“ poznamenala Iveta Busková.

O tom, zda se ve výzdobě popelnic bude pokračovat dále, třeba i na separovaný odpad, rozhodnou zástupci města.