„Převážná většina stížností směřovala ke způsobu provozu malých spalovacích stacionárních zdrojů občany, a to v převážně okrajových částech města. Například v městských obvodech Radvanice a Bartovice, Krásné Pole nebo Petřkovice,“ sdělila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.
Vzhledem k současné legislativní úpravě v oblasti ochrany ovzduší je však podle jejích dalších slov velmi těžké prokázat neplnění zákona a uložit sankci. Občan totiž ani nemá povinnost vpustit kontrolní orgán ochrany ovzduší do svého obydlí.

„Je pochopitelné, že pokud někdo porušuje zákon a hrozí mu pokuta, tak tuto možnost využije,“ podotkla Vojkovská s tím, že měření plnění emisních limitů tmavosti kouře zase nelze provádět za snížené viditelnosti nebo v noci, protože musejí být dodrženy metodické pokyny k měření.
„Vzhledem k výše uvedenému pokuty za porušení zákona uloženy nebyly. Řešení problematiky znečišťování ovzduší restrikcemi vůči občanům je tedy takřka neúčinné a mělo by být řešeno komplexně – od zlepšování kvality distribuovaných tuhých paliv, po cílenější dotační politiku státu při využívání alternativních zdrojů energie nebo plynofikaci,“ dodala mluvčí magistrátu.