Kopanští vyvinuli velkou iniciativu a Lenka Martináková se svým švagrem Romanem dokonce vypracovali poměrně podrobnou studii, kterou předali zastupitelům k posouzení. Přímo na zasedání se pak svůj záměr snažili obhájit. „Ze statistik je patrné, že počet dětí v posledních letech stoupá. Stejný trend jako v republice, je i ve Frenštátě pod Radhoštěm,“ uvedl Roman Martinák a jako další argument sdělil, že loni v nedalekých Trojanovicích omítli přijmout do školky čtrnáct dětí kvůli nedostatku místa. Martinákovi navíc upozornili, že podle oficiálních statistik, školky ve Frenštátě pod Radhoštěm mají již nyní výjimky, aby mohly mít více dětí, než stanoví norma.

„V Frenštátě je taky mnoho dětí, jejichž rodiče to ani nezkoušejí, protože šance dostat tady dítě do školky je velmi malá. Osobně budu velmi rád vozit své dítě mna Kopanou, kde je mnohem zdravější a hezčí prostředí,“ řekl jeden z přítomných občanů. Martinákovi rovněž připomněli, že jen na samotné Kopané je nyní devět dětí, které jsou s rodiči odkázány na dojíždění do některé z frenštátských školek, pokud je tam ale vezmou.

„Chci ocenit hlavně pečlivost, s jakou zástupci Kopané připravili materiály na toto jednání. Za dobu, co jsem zastupitel, jsem snad tak dobře připravený materiál neviděl,“ zmínil se zastupitel Alois Jaroš, k němuž se se stejným názorem přidali i další zastupitelé. Někteří z nich se přiklonili k názoru Martináků, že zhruba dvoumilionová investice na znovuzprovoznění školky se vyplatí, byť by školka měla fungovat třeba jen sedm let.

Jako problém se ale jeví skutečnost, že ve sto let staré budově je v současnosti depozitář Muzea Frenštát a to má smlouvu s roční výpovědní lhůtou. Martnákům se ale podařilo sehnat vyjádření ředitelky Muzea Novojičínska, pod nějž Muzeum Frenštát spadá, že jsou schopni se po dohodě vystěhovat i dříve. „Problém je, kam bychom je vystěhovali a to bychom ještě museli ujasnit,“ připustil možnost znovuotevření školky starosta Frenštátu pod Radhoštěm a navrhl, aby se konečné rozhodnutí odložilo o měsíc, s čímž většina zastupitelů souhlasila.

Když v dalším průběhu zasedání starosta Trojanovic Jiří Novotný naznačil, že Trojanovičtí by se zřejmě s Frenštátěm dohodli i na platbách za dojíždějící děti do kopanské školky, Martinákovi vycítili příležitost a oslovili zastupitele, aby potřebné dva miliony korun na případné zprovoznění školky přesunul v rozpočtu do zásobníku akcí. Jejich návrh nakonec tlumočil zastupitel Jiří Unruh. Těsnou většinou pak tento návrh prošel.