Autoři expozice, kterými byli samotní pracovníci muzea v čele s jeho vedoucím Václavem Michaličkou, představil všeobecně známou rostlinu jako historický fenomén zaměřený na zpracování kopřivového vlákna a výrobu kopřivových textilií od pravěku až po 20. století.

Příborská výstava o kopřivách získala ocenění Pěti rudých růží.
Pět rudých růží jsou uznáním za výstavu o kopřivách
Václav Michalička u ručně vyrobené košile, na jejíž výrobu padlo v příborském muzeum 2 tisíce rostlin kopřiv.
Aktuální výstava v příborském muzeu aneb Kopřiva je také skvělý materiál

Na velice úspěšnou loňskou expozici realizovanou v příborské pobočce Muzea Novojičínska nyní navazuje nová publikace s názvem Kopřiva. Plevel, který šatil.

„Díky obsáhle pojatému přístupu byla podchycena role kopřivového textilu od zvykoslovných a magických jevů přes lidovou slovesnost až po textilní produkci v konkrétních historických obdobích. Kniha v historickém přehledu poskytuje ucelenější pohled na zpracování kopřivového vlákna od pravěku až téměř po současnost s hlavním zaměřením na středoevropský prostor,“ popisuje knihu její autor Václav Michalička.

Čtenáři se tak seznámí s tématem zpracování kopřivového vlákna, tak i jeho následném využívání od oděvů pytloviny až po krajku.

„Podchyceno je rovněž období první světové války, kdy byla kopřiva dvoudomá zpracovávána průmyslově v textilních továrnách na území dnešní České republiky. Předkládané informace se týkají především prostoru České republiky a Slovenska, ale podstatným způsobem reflektují i poměry v celé Evropě,“ poznamenává historik s tím, že důležitou část tvoří popisy technologických postupů, které vychází jak z pramenné základny, tak zejména z rekonstrukcí uskutečněných Muzeem Novojičínska.

Samostatnou kapitolu představuje prezentace artefaktů z kopřivového vlákna, které se dochovaly v muzeích na území České republiky a také Slovenska.

Rozhledna v Bílově. Ilustrační foto.
O rozhlednu byl také v loňském roce zájem