Cílem průzkumu, který se v Kopřivnici koná každé dva roky, je především zjišťování spokojenosti občanů se životem ve městě, spokojenosti s vytipovanými oblastmi života, jejich pocitu bezpečí nebo spokojenost s informovaností. „Sociologické šetření slouží vedení města pro zprostředkování nezávislých informací o postojích, preferencích a názorech obyvatel města Kopřivnice,“ uvedl Marián Svoboda ze společnosti AUGUR Consulting s. r. o., která průzkum realizovala.

Průzkumu se zúčastnilo osm set respondentů starších osmnácti let. Ženy a muži nejrůznějšího věku, zaměstnání a společenského postavení odpovídali na otázky týkající se obecné míry spokojenosti se životem v Kopřivnici i na otázky směřující na konkrétní problematiku. Výsledky ukázaly, že 90,1 procenta oslovených uvedlo, že je s bydlením, možnostmi vyžití, infrastrukturou, rozvojem města a jeho směřováním spokojeno.

„Mám radost, že spokojenost obyvatel s životem v našem městě je vysoká a vnímám to také jako příznivé hodnocení výkonu veřejné správy v Kopřivnici,“ komentoval výsledky průzkumu starosta města Miroslav Kopečný. „Názor obyvatel města je pro nás důležitý a můžu slíbit, že se budeme zabývat zjištěnými problémy. Ať jde o rekonstrukci centrální zóny města, pro kterou je v současné době dokončována projektová příprava, či rozšíření počtu parkovacích míst,“ pokračoval kopřivnický starosta s tím, že v minulých dnech zahájili výstavbu nového parkoviště pro sídliště Sever na Moravské ulici.

„Výsledky ukázaly, že míra spokojenosti obyvatel Kopřivnice je dlouhodobě velmi vysoká a meziročně se zásadně neliší, poznamenal Marián Svoboda a upřesnil, že od roku 2008 do roku 2014 byl patrný mírný pokles spokojenosti, avšak z posledních dvou průzkumů, v roce 2016 a 2018, vyplynul opětovný nárůst spokojenosti.