Čtyři sta osmdesát milionů korun, to je objem finančních prostředků, se kterými bude v letošním roce hospodařit město Kopřivnice. Tomu se podařilo, při porovnání všech zdrojů čítajících zůstatky z loňského roku i plánované výdaje, sestavit vyrovnaný rozpočet. Nejvýznamnějšími zdroji kopřivnického rozpočtu budou daňové příjmy a dotace. Naopak největší výdaje čekají město automobilů v oblasti školství, kultury, sportu a cestovního ruchu. „Započteny jsou v nich také náklady na zajištění veřejných služeb, prostředky na činnost státní správy a místní samosprávy či spoluúčast na akcích podpořených fondy Evropské unie," uvedla tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková.

Největší objem prostředků, přes 120 milionů korun, se v Kopřivnici chystají investovat do údržby a oprav městského majetku, tedy do bytových domů, místních komunikací nebo tamního krytého bazénu. Ten se v letošním roce dočká dlouho očekávané rekonstrukce, která byla schválena už v loňském roce. „Za zhruba 10 milionů korun budou opraveny nejen rozvody vody, elektřiny a další, které už nefungovaly, tak jak měly, ale úprav se dočkají také sociálky a zázemí pro návštěvníky. Přistaví se také odpočinková část, čítající novou saunu, velkou vířivku a parní lázeň," přiblížil změny starosta města Josef Jalůvka.

Novými projekty, s jejichž realizací rozpočet počítá, budou například vybudování chodníku v místní části Mniší, prodloužení cyklostezky v ulici Panské, revitalizace sadu Edvarda Beneše či provedení protipovodňových opatření, včetně rekonstrukce městského rozhlasu. Dalšími dílčími projekty by měly pokračovat také loni započaté úpravy veřejných prostranství na největších kopřivnických sídlištích, Sever a Jih. „Rozpočet myslí i na plánovanou výstavbu domova pro seniory, na kterou v něm byla vyčleněna rezerva ve výši 21 milionů korun. Ta je vázána na prodej bytového domu Hokejka, který by měl proběhnout začátkem roku," doplnila informace vedoucí odboru financí Martina Černochová.

O zařazení dalších investičních akcí se bude v Kopřivnici jednat po účetním vypořádání s rokem 2013, kdy bude vedení informovat o výši přecházejícího zůstatku. Rozpočtová opatření budou zastupitelé schvalovat v březnu.