Jedná se o jednu z největších investičních akcí města za poslední roky. Na zhotovení stavby dostalo město dotaci 80 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí.

„Jde o ekologicky významný projekt, jehož cílem je v prvé řadě lepší nakládání s odpadními vodami. Nyní jsou odpadní vody v těchto místních částech likvidovány často nevhodným způsobem, včetně vypouštění do řeky Lubiny. Nová stoková síť napojená na městskou čistírnu odpadních vod současný stav výrazně zlepší,“ uvedl starosta města a garant projektu Miroslav Kopečný.

Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhlásilo město minulý týden. Firmu, která práce zajistí, chce Kopřivnice vybrat do října. Vlastníci nemovitostí v obou místních částech ze zákona musí likvidovat odpadní vody. „Město jim vybudováním stokové sítě vychází vstříc. Radnice plánuje občanům přispět na vybudování přípojek. Podmínky dotačního programu by mělo zastupitelstvo schválit ještě letos,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán.

Stavba kanalizací ve Vlčovicích by měla skončit v roce 2020. Na rok 2021 se stavební práce přesunou do Mniší. „Radnice počítá s tím, že obyvatele Vlčovic a Mniší bude pravidelně informovat o průběhu stavby, upozorňovat na omezení související se stavebními pracemi a poskytovat informace,“ upřesnil Jiří Štěpán. Dále uvádí, že zhotovitel stavby bude ve smlouvě zavázán, aby vyčlenil alespoň dvě hodiny týdně, kdy budou moci místní navštívit stavbyvedoucího a probrat s ním záležitosti či problémy ohledně stavby.