Plány pro tento a příští rok si Kopřivnice rozdělila do čtyř kategorií. Mimo skupiny doprava, infrastruktura a životního prostředí se jedná o ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů, sociální zázemí a nakonec image města. Právě první jmenovaná kategorie spolyká nejvíce financí, na dopravu a infrastrukturu se totiž počítá až se 117 miliony korun pro následující dva roky.

Jedním z významných projektů a investic města mají být také nové cyklostezky. „V současné době připravujeme projekt cyklostezky kolem Kopřivničky, která má odklonit cyklisty z rizikové oblasti, tedy z dopravně vytížených cest do klidnějších oblastí,“ uvedla Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování kopřivnické radnice. Současně prozradila, že větší bezpečí pro cyklisty nebude jedinou výhodou plánované cyklostezky. „Tato trasa by měla umožnit obyvatelům spojení s významnými objekty ve městě a zároveň bude navazovat na cyklotrasu číslo 502, která se jmenuje Moravská brána,“ doplnila Šimečková s tím, že zmiňovaná trasa je dále součástí mezinárodní cyklotrasy, což je greenway Vídeň-Morava-Krakow.

Plánovaná cyklostezka kolem Kopřivničky povede až k loutkovému divadlu v Kopřivnici a měla by být dlouhá kolem dvou kilometrů. O to však budou její náklady vyšší. „Poslední propočty jsou kolem dvaceti pěti milionů korun na tuto stezku, takže to vychází kolem deseti milionů na kilometr,“ vyčíslil náklady Bohdan Kotouček, projektový koordinátor kopřivnické radnice. „Je to dost vysoká částka, protože stezka bude vedena centrem města, kde je spousta přechodů a hodně bezpečnostních prvků, které ten rozpočet výrazně navyšují,“ vysvětlil Kotouček. Podle starosty Kopřivnice Josefa Jalůvky však přijde cyklostezka vhod nejen cyklistům. „Chceme vytvořit kvalitní povrchy cyklostezky, aby ji případně mohli v některých úsecích využít i in-line bruslaři,“ doplnil Jalůvka.

Zhruba pětadvacet milionů korun na cyklostezku nevydá ze svého rozpočtu město samo. Pomoci by měla dotace. „Podali jsme žádost o dotaci, takže budeme do května až června čekat, jak žádost dopadne,“ řekla Šimečková. Kotouček následně prozradil, že je to přes dvacet milionů korun, které by Kopřivnice v rámci dotace chtěla získat. „Naše spoluúčast na projektu činí asi tři miliony,“ doplnil Kotouček.