Následovat budou úseky na ulicích Příčné, Husově a Štramberské. Na poslední z jmenovaných ulic bude vybudován také zcela nový chodník, který Kopřivničanům zlepší přístup ke štramberskému vlakovému nádraží.

Rekonstrukce chodníků na ulicích Dolní a Příčné bude spočívat ve výměně povrchu z litého betonu za zámkovou dlažbu. Zakázku vyhrála společnost Japstav Morava, která ji provede za 1,3 milionu korun.

„Původně vybraný zhotovitel od smlouvy odstoupil, a proto byla oslovena firma, která předložila druhou nejnižší cenovou nabídku. Zakázku vzala pod podmínkou, že stavební práce bude moci zahájit hned,“ vysvětlil nezvykle rychlý postup vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík. Rekonstruovaný chodník na ulici Dolní je uzavřen. „Na realizaci každého z chodníků má firma maximálně 30 dní. Jakmile budou práce na Dolní hotovy, přesunou se stavbaři na ulici Příčnou. O případných dopravních omezeních budeme informovat,“ doplnil Adam Ondrašík.

Zámková dlažba

Zámková dlažba bude položena také na dalších dvou úsecích, a to na ulici Husově mezi volejbalovými kurty a koupalištěm a na ulici Štramberské poblíž zatáčky na Palárnu.

„Na Štramberské bude opraven 27metrový úsek, který naváže na část rekonstruovanou v loňském roce. Na protější straně bude vybudováno zcela nové 72 metrů dlouhé chodníkové těleso a místo pro přecházení, které bude občanům sloužit ke komfortnějšímu přesunu na zastávku vlaku,“ uvedl vedoucí odboru s tím, že tyto práce bude provádět společnost SEMITA-DS zhruba za 2 miliony korun.

„Stavební práce na Štramberské budou zahájeny asi na přelomu července a srpna, chodník na ulici Husově chceme rekonstruovat až po hlavní sezoně letního koupaliště. Na každou z těchto ulic má zhotovitel 45 dní. Už nyní víme, že na Štramberské vyvolá rekonstrukce dopravní omezení a provoz zde bude řídit semafor. O opatřeních na ulici Husově budeme občany včas informovat,“ doplnil Adam Ondrašík.