Jako první se občané sejdou ve Vlčovicích, a to už v pondělí 18. dubna v tamním kulturním domě. O dva dny později, ve středu 20. dubna, proběhne setkání v Katolickém domě v Lubině a ve třetí místní části, Mniší, se bude s představiteli radnice diskutovat v úterý 3. května.

Občané se na tradičních schůzích dozvědí, jaké investice plánuje město pro letošní rok a co stihlo zrealizovat za rok uplynulý. Nebude chybět ani vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na období let 2015 až 2016 nebo informace o plánovaných akcích na další období.

„Posledním a nejstěžejnějším bodem programu bude diskuze s občany, při které mohou obyvatelé kopřivnických místních částí nastínit vedení města problémy, se kterými se potýkají," uvedla mluvčí města Kopřivnice Jana Hromočuková.

Začátek všech setkání naplánovali na 17 hodin. „Přijďte zjistit, co se ve vaší místní části plánuje a zeptat se na vše, co vás zajímá," zve na veřejná setkání starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný. Podrobný program se zájemci dozvědí také na vývěsních tabulích ve své místní části. (ire)