Ta se ve čtvrtek 13. a v pátek 14. března poprvé uskutečnila na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a cílem bylo v časovém limitu vymodelovat či vykreslit zámek muškety. „Úkolem je vymodelovat zámek, kterým mušketa střílí. Chtěli jsme pro práce nějaké zvláštní zadání, tak jsme využili toho, že náš pan kolega je pro historii nadšený a na výrobě se také spolupodílí,“ poukázala Lenka Kulová z VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.

Soutěž byla i mezinárodního charakteru, neboť se jí účastnili jak studenti a učitelé z celé České republiky, tak také ze dvou slovenských škol. „Chtěli jsme zapojit ještě příhraniční polské střední školy, ale to se nepodařilo,“ podotkla Kulová a dodala, že jinak je o soutěž i ze strany Slovesnka stále větší zájem.
V Kopřivnici ji ale nepořádali poprvé náhodou. „Napadlo nás ji zorganizovat hlavně z toho důvodu, že dva předchozí ročníky naše škola vyhrála putovní pohár. O ten soutěží vždy dva studenti z každé školy a zástupci učitelů,“ vysvětlila Kulová s tím, že letos se kopřivničtí učitelé, v rámci regulérnosti, neúčastní, protože vymýšleli zadání.

I právě kategorie učená pro učitele je na této soutěži zajímavostí. „Je to asi trošku zvláštnost. I když na účast učitelů jsou vcelku rozdílné názory. Někteří jsou docela proti a jsou toho názoru, že by soutěž pro učitele být neměla,“ podotkla Kulová. Sama však k účasti učitelů přistupuje kladně. „Myslím, že to není vůbec špatné. Klidně, ať si učitelé pohrají,“ dodala.