Pocit bezpečí a dostatečná ochrana osobního majetku. Tyto dvě odpovědi se nejčastěji objevily v průzkumu, který si město Kopřivnice nechalo nedávno vypracovat. Veřejná anketa, při níž byli osloveni běžní občané města automobilů, se týkala nejen všeobecné spokojenosti se životem zde, ale zejména spokojenosti s bezpečností či prací místních policistů.

„Více než osm desítek dotazovaných občanů je s činností místních policistů spokojena,“ potvrdila výsledek studie kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková. Studii zadalo vedení města ke zpracování společnosti Augur Consulting v měsíci září tohoto roku. Výsledky průzkumu dopadly na výbornou. Podle všeho totiž, v porovnání s průzkumy předchozími, spokojenost občanů s bezpečností ve městě stoupá.

S čím jsou Kopřivničané spokojeni a naopak z čeho mají největší strach, přiblížil tiskový mluvčí novojičínské policie Petr Gřes. „Více než jedna pětina dotazovaných uvedla, že je město bezpečné a že se nebojí, konkrétně v Kopřivnici, nechat přes noc otevřené okno nebo přes den být doma s nezamknutými dveřmi,“ uvedl Gřes. Naopak největší obavy mají Kopřivničané z napadení, okradení nebo výtržnosti. „Době, při níž se občané města cítí nejvíce ohroženi, pak jednoznačně vévodí večerní a noční hodiny,“ doplnil Gřes.

Oslovení občané mohli v průzkumu také určit takzvaná problematická místa. „Přesto z odpovědí nelze jednoznačně identifikovat konkrétní místa, ulice, křižovatky a podobně, které by bylo ze statistického hlediska možné považovat za výrazně nebezpečné,“ upozornil tiskový mluvčí a pokračoval: „Nicméně místa označená jako riziková, tedy ohrožená kriminalitou, jsou policistům známa. Patří k nim oblast sídliště Sever, náměstí T.G.Masaryka a Edvarda Beneše, centrum města, křižovatky, kruhový objezd v Lubině, přechody pro chodce a několik dalších míst.“

Nejen vedení města, ale také kopřivnické strážce zákona a pořádku výsledky průzkumu potěšily. Přes nárůst míry spokojenosti však policisté neusínají na vavřínech. „Obecně můžeme říci, že nás tato studie potěšila. Přesto dál průběžně vyhodnocujeme nápad trestné činnosti a pružně reagujeme na riziková místa, do kterých přesměrováváme policejní síly a prostředky,“ řekl Gřes a dodal: „V každém případě se neobejdeme bez rychlých informací našich spoluobčanů. Podstata bezpečnosti spočívá v tom, nebýt lhostejný ke svému okolí."