„A to bude uzavřené?“ ptá se muž, který odjíždí od hřbitova a vidí, že redaktor Deníku fotí a natáčí video. Město Kopřivnice zveřejnilo na svých webových stránkách upozornění: „Doprava v místě stavby bude řešena kyvadlově a bude ji řídit semafor,“ píše se mimo jiné v něm. „Pokud to bude na semafory, to je v pohodě,“ reaguje muž, usměje se a odjíždí.

Ze souhrnné technické zprávy vyplývá, že důvodů opravy je několik. Nefunkční hydroizolace mostu, nevyhovující stav mostních říms, železobetonové desky, části závěrných zídek a mostního zábradlí.

„Stávající mostní svršek a nosná konstrukce budou odstraněny a nahrazeny novými, spodní stavba bude zachována a opravena. Kácet stromy, nálety a dřeviny v blízkosti mostu se nebudou. Bude odstraněno ocelové zábradlí…, během demolice bude tok převeden potrubím v délce 12 metrů. Před a za potrubím bude vytvořená vodní hrázka,“ stojí v požadavcích.

Práce na rekonstrukci mostu mají být hotové nejpozději v závěru listopadu.