O výstavbě chybějícího domova pro seniory se v Kopřivnici mluví už několik let. Nyní město udělalo důležitý krok k tomu, aby se věci hnuly kupředu. Zastupitelé totiž na svém posledním jednání schválili vzájemnou spolupráci s Moravskoslezským krajem na projektu Vzniku pobytové sociální služby pro seniory v Kopřivnici, a to poté, co město v březnu letošního roku oslovilo kraj s nabídkou na tuto spolupráci.

„V následujících týdnech byly s Moravskoslezským krajem vyjednávány podmínky případné spolupráce. V polovině července se na město kraj obrátil s návrhem memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vzniku pobytové sociální služby pro seniory,“ uvedl na nedávném zasedání zastupitelů starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný s tím, že současně město obdrželo návrh memoranda o spolupráci při budování nového automobilového muzea v areálu kopřivnické společnosti Tatra Trucks.

Starosta ale následně připustil, že finálnímu vytvoření obou dokumentů předcházela řada obtížných jednání.

„Do textů memorand se nakonec podařilo zapracovat ze strany města zejména více specifikované termíny plnění jednotlivých kroků. V případě memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě areálu muzea automobilů v Kopřivnici také omezení finanční částky, kterou by se město v budoucnu mělo na projektu podílet, a také deklaraci společnosti Tatra Trucks, že pozemky, které by měly být převedeny na město, neponesou ekologickou zátěž,“ přiblížil znění dokumentů Miroslav Kopečný.

Pro Kopřivnici ze schválených memorand vyplývá závazek převést bezúplatně na kraj budovu stravovny v ulici České včetně dalších pozemků potřebných pro stavbu domova pro seniory s kapacitou šedesáti lůžek a parkovacích ploch pro zhruba čtyřicet vozidel.

Dále se město v dokumentu zavázalo spolufinancovat provoz tohoto sociálního zařízení. V případě muzea se zastupitelé naopak vyslovili k tomu, že radnice zrealizuje výstavbu zpevněných a parkovacích ploch u připravovaného muzea Tatry v předpokládané výši 30 milionů korun. U obou projektů bude investorem Moravskoslezský kraj.

„Z pohledu finančních možností našeho města je to jedna z posledních možností a příležitostí, jak vybudovat zařízení pro seniory za pomoci externích, v tomto případě krajských zdrojů,“ poznamenal dále starosta a dodal, že na studii domova už kraj v letošním roce vyčlenil částku ve výši 300 tisíc korun.

POSTAVÍ DOMOV PRO SENIORY I BEZ DOTACE?

Ještě před schválením obou dokumentů ale zastupitele kromě jiného zajímalo, zda jsou memoranda pro město závazná a zda je kraj připravený postavit domov pro seniory i v případě nezískání dotace.

Podle slov Jaroslava Kanii, náměstka hejtmana pro finance a investice, bere kraj tuto investici zcela vážně. „Dokladem je to, že jsme již v letošním roce vyčlenili tři sta tisíc na studii, abychom mohli za pomoci projektové dokumentace udělat analýzu, do jaké míry je tato projektová dokumentace použitelná nebo zda bude potřeba zpracovat novou.

V návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 jsou již také vyčleněny finanční prostředky ve výši 5,3 milionu na zpracování projektové dokumentace pro domov důchodců,“ sdělil zastupitelům Jaroslav Kania.

VHODNÁ LOKALITA?

Do diskuze se přihlásil také zastupitel Ivan Telařík, který mimo jiné pronesl, že vhodnější lokalita domova pro seniory by byla v areálu bývalého internátu pod Červeným kamenem. Naopak zastupitel Vladan Resner vidí obě memoranda pozitivně.

„Pouze pevně doufám, že budoucí domov pro seniory bude sloužit především pro potřeby kopřivnických občanů a že se z něho nestane ubytovna pro seniory přespolní,“ poznamenal Vladan Resner.

V souvislosti s vybranou lokalitou domova pro seniory vystoupil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Jiří Navrátil, který na slova Ivana Telaříka zareagoval následovně. „Doba, kdy se senioři a zdravotně postižení vytlačovali na okraj společnosti a mimo město, dávno skončila a Moravskoslezský kraj to nikdy neudělá,“ řekl rázně náměstek Navrátil.

V případě stavby kopřivnického domova pro seniory počítá kraj s investicí v rozsahu 120 až 150 milionů korun.