Záměr přebudovat dětská hřiště vyvolaly hlasité výzvy občanů města. Ti se snažili upozornit na nevyhovující stav vybavení dětských hřišť, které navíc i ohrožovalo zdraví a bezpečnost dětí. Nejvíce sportovních a herních ploch pro děti bylo postaveno v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, a tak nyní nevyhovuje evropským standardům. „Většina z nich je v takovém stavu, že udržovat už je nemá smysl a ani nevyhovuje předpisům,“ potvrdil ředitel Správy sportovišť Milan Gilar a doplnil: „Petic proti nebo naopak na podporu hřišť jsem zaznamenal za poslední dobu nepočítaně, ale jde hlavně o to, kde se dané hřiště nachází.“ Podle Gilara záleží nejvíce na tom, jestli se hřiště nachází blízko oken, protože pak si lidé stěžují na hluk.

Původních dvaaosmdesát hřišt chce město zrušit a nyní plánuje vybudovat pouze dvanáct, zato větších a lépe vybavených. Kromě oploceného pískoviště budou mít děti k dispozici například tradiční kolotoč, zvířátka na pružině, skluzavku i houpačku, pro starší děti například lanovou sestavu. Jedno takové hřiště má přijít zhruba na 1,5 milionu korun.

Novým výstavbám hřišť ale silně konkurují jiné investiční záměry Kopřivnice, jako jsou například silnice, chodníky, kanalizace v místních částech, rekonstrukce loutkového divadla, rekonstrukce zimního a letního stadiónu, bazénu či jídelen. Město tak musí často volit priority.

VĚRA RŮČKOVÁ