Diskuze o budoucnosti areálu Červený kámen v Kopřivnici se zúčastnily asi tři desítky lidí, kteří chtějí zachovat provoz sjezdovky v areálu, a zástupci vedení města Kopřivnice a dotčených odborů či organizací. Hned v úvodu upozornil místostarosta Kopřivnice David Monsport, že v místě je kombinace několika druhů ochrany, což je důležité hledisko v souvislosti s rozvojem celého areálu.

Poté David Monsport připomněl některá fakta z minulosti, mimo jiné to, že v roce 2017 radní města souhlasili s nezbytnými investicemi do areálu a s jeho postupnou modernizací. V té době byl odhad nákladů 36 milionů korun. „V loňském roce radní schválili ukončení provozu lyžařského areálu a zrušili bod o nezbytných investicích do areálu,“ uvedl David Monsport.

Rozvoji území brání více věcí

Místostarosta uvedl, že velká část území je chráněná. „Pozvali jsme zástupce kraje, aby přišli, ještě jsme jim psal jeden dopis o možnosti rozvoje tohoto území – jestli by tu mohla být bobová dráha, traily, tedy to, o čem se nejvíce diskutovalo. Oni poslali dopis, ve kterém uvedli, co všechno by se muselo splnit, a co nejde,“ konstatoval David Monsport.

Sjezdovka na Červeném kameni v Kopřivnici - 12. září 2023.
VIDEO: Sjezdovka v Kopřivnici končí, byla ztrátová. Odpůrci podepisují petici

„Dívali jsme se patnáct let zpátky a v průměru to vycházelo na dvacet dnů provozu,“ poznamenal místostarosta a ukázal tabulku nákladů a výnosů na sjezdovce v posledních letech. Například v loňském roce za 26 dnů provozu byla návštěvnost sjezdovky 2080 osob, přičemž celkové náklady činily 3,2 milionu korun, celkové výnosy byly 324 tisíc korun.

„Areál určitě nemá skončit. Chceme investovat do chaty, aby se tam mohly odehrávat nějaké aktivity, do konce letošního roku by tu měla přibýt nová posezení a ohniště,“ pokračoval místostarosta Monsport. Vyjmenoval tři důvody, které brání rozvoji areálu: „Mění se klima, je stále méně dnů, kdy jsou podmínky k lyžování, dalším tématem je Natura a přísná kritéria, aby se neničila příroda a zanedbatelná není také ekonomika.“

Rekonstrukce mostu v ulici Kpt. Jaroše v Kopřivnici - 19. září 2023.
VIDEO: Oprava mostu v Kopřivnici. Most musel dolů, vše se notně protáhne

Někteří přítomní se snažili různými způsoby zpochybnit význam lokality, což uvedla na pravou míru Veronika Červeňová, vedoucí odboru životního prostředí kopřivnické radnice. „Ta oblast je vzácná. Předmětem ochrany jsou rostliny a stanoviště. Máme tady evropsky významnou lokalitu. Jsou to oblasti, které jsou jen na čtrnácti procentech území České republiky. Mapovatelé řekli, že sjezdovka je ještě důležitější a dali jí statut české přírodní památky,“ vysvětlila Veronika Červeňová.

Většina diskutujících navrhovala, aby se ještě investovalo do vleku a aby sjezdovka mohla být i nadále v provozu. „Investujete do chaty, ale ten vlek se odřízne. Takže co tam bude. Uděláme z toho jen jakési rekreační zařízení. Není to málo?“ tázal se jeden z řečníků.

Vlek byl v nevyhovujícím stavu

Pavel Vyškovský, ředitel Správy sportovišť Kopřivnice, uvedl, že problém je špatně pořízený vlek v roce 2007. „Tehdy se to nazvalo jako přemístění z lokality Solárka. Dělalo se to bez stavebního povolení, tudíž k tomu není žádná dokumentace,“ sdělil Pavel Vyškovský. Poté přečetl zprávu výrobce vleku o jeho současném stavu. Jsou v ní vypsány závažné nedostatky. „Pro mě je nepřípustné provozovat toto zařízení,“ shrnul Pavel Vyškovský s tím, že žádal o investici do opravy vleku, aby mohla být zahájená současná sezona, město se ale rozhodlo jinak.

Nevidomí řídili pod dozorem instruktorů z autoškoly.
VIDEO: Slepý řidič se na Novojičínsku řítil téměř stovkou. A nebyl sám

Starosta Kopřivnice Adam Hanus zdůraznil, že není cílem města všechno nějak zachovat, ale dělat věci efektivně. „V nastávajícím období nás čekají tři minimálně stomilionové investice - vybudování bytů v přístavbě Základní školy Náměstí, komunitní centrum a knihovna ve staré budově základní školy Náměstí a koupaliště. Jsem také lyžař a vím, že děti a mládež jezdí na sjezdovku, na kurzy. Ale pokud byste se mě zeptali, tak já bych raději peníze investoval do nového koupaliště,“ shrnul Adam Hanus s tím, že dále je v plánu dokončení druhé etapy letního stadionu za 26 milionů korun.

Proti rozhodnutí rady o ukončení provozu sjezdovky na Červeném kameni sepsali stoupenci lyžování 15. srpna petici. K datu 4. října ji podepsalo 172 lidí.