Tisková mluvčí města Kopřivnice sdělila, že výběrové řízení na pozice dvou architektů se uskutečnilo v průběhu posledního květnového týdne.

Starosta města Kopřivnice Miroslav Kopečný doplnil, že z přihlášených účastníků komise vybrala dva, kteří budou na půl úvazku pracovat v rámci nově zřízeného oddělení architektury.

„Předpokládaný nástup obou vybraných architektů je k prvnímu září, ovšem již od června se budou účastnit jednání, při kterých bude potřeba jejich odborného pohledu. V tuto chvíli je to zejména připravovaná rekonstrukce centra města, ale i další připravované projekty, například rekonstrukce bývalé Základní školy Náměstí a podobně,“ dodal Miroslav Kopečný, jenž je garantem nově vzniklého oddělení.