Důvodem této optimistické změny není menší zájem o předškolní vzdělávání, ale několik novinek, které začínající školní rok přinesl. Radnice se letos zasadila o zřízení většího počtu přípravných tříd a díky dvoumilionovému daru společnosti Tawesco bylo vybudováno nové oddělení MŠ Polárka.

„Zatímco vloni fungovala v Kopřivnici jen jedna přípravná třída, letos jsme otevřeli tři - na ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ Emila Zátopka a ZŠ 17. listopadu. Díky tomu se v mateřských školách uvolnilo přes 40 míst, na která mohli nastoupit mladší ročníky. Další kapacitu poskytlo nové oddělení Polárky, kde probíhal dodatečný zápis až polovině srpna. Všichni rodiče, kteří nejprve obdrželi rozhodnutí o nepřijetí svých ratolestí, byli kontaktováni a byla jim nabídnuta uvolněná místa. Aktuálně mohou školku navštěvovat i děti, které budou mít tři roky teprve v prosinci,“ uvedl místostarosta David Monsport, který má na starost oblast školství.

Mateřské školy Kopřivnice k 1. září nově přijaly 209 dětí, MŠ Polárka dalších 29. Pokud má ještě někdo z rodičů o umístění svého dítka zájem, měl by co nejdříve kontaktovat ředitelku příspěvkové organizace Mateřské školy Kopřivnice ZDE. Děti starší tří let je možné přihlásit také do MŠ Polárka.