Doby, kdy si mohl do kopřivnického bytového pořadníku nechat napsat své jméno v podstatě kdokoliv, kdo splňoval pouze podmínku plnoletosti, budou od příštího ledna nenávratně pryč. Město totiž změnilo politiku svých bytů a jen tak někoho už v nich bydlet nenechá. „Odbor majetku města povede dva seznamy žadatelů o byt. Budou to zájemci o sociální bydlení a o startovací bydlení,“ uvedla referentka odboru bytového hospodářství kopřivnické radnice Eva Buršová. V praxi to bude znamenat, že na městské bydlení si sáhnou občané, kteří se budou nacházet ve finanční tísni a kteří si vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou zařídit vlastní střechu nad hlavou. A také ti, kteří se budou chtít osamostatnit a například vylétnout z rodného hnízda. Obě skupiny žadatelů pak budou muset splňovat i několik dalších kritérií.

V obou případech by se však lidé neměli ve svých pronajatých domovech příliš zabydlovat. „Nájemní smlouvy budeme uzavírat na dobu určitou a to maximálně na rok a půl,“ tlumočila nová pravidla Buršová s tím, že po uplynutí dané doby může, ale i nemusí, město smlouvu prodloužit. Po vypršení platnosti nájemní smlouvy totiž radní posoudí, zda potřebnost bydlení u jednotlivých občanů stále trvá.

Město Kopřivnice v současnosti disponuje zhruba tisícovkou bytových jednotek. Ty budou žadatelům v obou kategoriích přidělovány na základě data podání žádosti. „U sociálních bytů pak navíc rozhodne i pořadí bodového ohodnocení, které oznámkuje, jak moc dotyčný bydlení potřebuje,“ vysvětlila Buršová. Kdo tedy bude v sociálně horší situaci, bude mít na městský byt větší nárok. Startovací bydlení pak automaticky zanikne po pěti letech. „Po této době už nepůjde nájemní smlouvu dále prodloužit a nájemce bude povinen vrátit byt městu zpátky,“ řekla Buršová.

Důvodem pro plánované změny bytové politiky Kopřivnice byl fakt, že město část svého bytového fondu odprodalo. „Tudíž muselo nutně dojít k jistým změnám s ohledem zejména na sociálně slabší skupiny,“ pokračovala Buršová a zároveň nastínila budoucnost občanů, zapsaných do stávajícího seznamu žadatelů o byt. „Všechny nynější zájemce o městské bydlení oslovíme a vysvětlíme jim nový systém. Oni sami se pak rozhodnou, zda jsou v situaci, kdy bydlení skutečně potřebují či nikoliv. V případě, že ano, mohou se sami rozhodnout, zda mají zájem o startovací či sociální typ,“ uvedla Buršová.

Relativně klidní mohou být zřejmě jen současní nájemci. Pro ty se totiž nic nezmění a nájemní vztahy s nimi bude město řešit podle pravidel, platných v době uzavření smlouvy. „Nadále ale platí, že budeme kontrolovat dodržování nájemních smluv a podmínek,“ dodala na závěr Buršová.