Město je od dubna roku 2004 řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR. Před dvěma lety tuto asociaci tvořilo osmdesát tři měst, obcí a regionů, které se zapojují do postupu strategického rozvoje a do diskuzí o záměrech města v souladu s požadavky udržitelného rozvoje s aktivním zapojením veřejnosti. Letos se kopřivničtí zástupci se svou obhajobou představili odborné porotě v první polovině listopadu.

Delegáti pracovní skupiny pro Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a zástupci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR po svém příjezdu do Kopřivnice provedli takzvanou kontrolu na místě, která byla jakýmsi zahřívacím kolem. „V jeho rámci prezentovali členové komise Zdravého města, jednotliví projektoví koordinátoři i představitelé vedení města to, jakým způsobem Kopřivnice naplňuje všechny nutné předpoklady pro zařazení do kategorie B,“ uvedla mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková.

Veřejná fóra jsou přínosem

Mezi předpoklady, které musí město splňovat, patří nejen realizace aktivit obce na principech širokého partnerství, zapojování občanů do oblastí plánování a schvalování významných opatření týkajících se jejich života, ale také vytvoření ucelené strategie rozvoje za účasti expertů, partnerů a veřejnosti a pravidelná setkávání na veřejných fórech. Realizací procesů se město snaží přiblížit evropským standardům. Letošní kontrola na místě byla veřejná a přístupná všem, kteří měli zájem se Kopřivnicí inspirovat. „Této možnosti využili zástupci osmi Zdravých měst České republiky, kteří svou účast na kopřivnické obhajobě hodnotili jako velmi přínosnou,“ informovala dále Petříčková.

Spokojená s organizací a průběhem obhajoby byla i samotná porota. Podle ředitele Národní sítě Zdravých měst jsou pokroky ke zdravému městu a spokojenému člověku zcela evidentní: „To, co je nejviditelnější, je obrovské zapojení veřejnosti a komunikace s lidmi, která není ve všech městech České republiky až tak běžná.“ Značná pozornost byla taky věnována připomínkám občanů k dění v jejich městě. „Nejde jen o to, že se zde tyto připomínky sbírají, ale také o to, že Kopřivnice má vymyšleno, jak s nimi naloží a jakým způsobem občanům odpoví zpátky,“ doplnila Marie Petrová, tajemnice pracovní skupiny pro místní Agendu 21 při Radě vlády.

Pár dní po kopřivnickém prvním kole se koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Ivana Rašková, spolu s vedoucí oddělení strategického plánování Lenkou Šimečkovou, vydaly Kopřivnici obhájit přímo do hlavního města Prahy. „Kromě nás ten den obhajovali kategorii B ještě zástupci Prostějova a Chrudimi a všichni jsme uspěli. Adeptů je však letos celkem osm,“ okomentovala výsledky snažení Ivana Rašková. Zástupci města byli navíc požádáni, aby se o své zkušenosti podělili na Celostátní konferenci Zdravých měst, která se uskuteční začátkem prosince tohoto roku.