Jednotliví pedagogičtí pracovníci byli oceněni za vynikající práci a přínos k rozvoji školství ve městě. Mezi oceněnými byli učitelé různých stupňů vzdělávání, od mateřských škol až po střední školy, a také pracovníci volnočasových zařízení a školských zařízení zajišťující podporu pro žáky se speciálními potřebami.

„Vzdělání je klíčem k rozvoji společnosti a my jsme tu dnes, abychom poděkovali těm, kteří jsou v tomto procesu nezastupitelní,“ uvedl starosta Adam Hanus města ve svém projevu. Poděkování za oddanost, profesionalitu a lásku ke vzdělávání se oceněným dostalo i od místostarosty Davida Monsporta a vedoucího odboru školství, kultury a sportu Břetislava Orlíka.

Kuk, neproběhne tady náhodou deratizace?
Proti potkanům. Kopřivnice startuje celoplošnou deratizaci

Zvláštní poděkování získala Ivana Davidová za čtyřiadvacetileté vedení malotřídní školy v Lubině, které bylo vždy profesionální a plné empatie. „Vaše práce je vzácným příkladem nekonečného úsilí, inspirace a péče, kterou jste obohacovala nejen životy žáků a pedagogů, ale i celé místní komunity,“ vyzdvihl Adam Hanus zásluhy ředitelky, která se rozhodla své působení na škole letos ukončit.

Po slavnostním předání ocenění měli hosté možnost diskutovat a sdílet své zkušenosti při neformálním rautu, který byl připraven na počest vyznamenaných pedagogů. Tato událost připomněla důležitost práce učitelů a pedagogů a podtrhla význam vzdělání nejen pro budoucnost našeho města, ale celé společnosti.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Zdroj: Radek Luksza