Nově parkoviště v Kopřivnici vznikne v ulici Školní. To bude vytvořeno podél komunikace ve stávajících travnatých plochách mezi ulicemi Pod Bílou horou a Pionýrskou. Půjde o 32 parkovacích míst z betonové drenážní dlažby umožňující vsakování dešťových vod. Součástí projektu je také vybudování přístupové rampy.

Stavbou město řeší především nedostatek parkování v této části. Protože při intenzivnějších deštích bývají v této lokalitě problémy s vodou stékající ze svahu Bílé hory, projekt klade velký důraz také na opatření k zajištění krátkodobé retence, vsakování a zpomalení odtoku srážkových vod.

V zelené ploše bude vybudován vsakovací průleh, který má podobu prohlubně o objemu zhruba 480 m³, částečně vyplněné štěrkem a kamenivem. Do něj budou ústit kanalizační svody z nových parkovacích míst. Průleh se při větších deštích naplní vodou, která se pak bude postupně vstřebávat do země.

Tento způsob odvádění dešťových vod, které tak neskončí v kanalizaci, bude v Kopřivnici použit poprvé. Celkové náklady projektu přesahují 18 milionů korun, 3,3 milionu korun z této sumy však pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí určená na opatření zadržování vody v krajině.

Firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc převezme staveniště v pátek 28. června. Toto načasování souvisí s tím, že během prázdnin a uzavření školy je v této lokalitě mnohem menší provoz. Stavební práce potrvají asi pět měsíců, takže nové parkoviště by mělo být hotovo koncem listopadu.